REPRESENT(F)EM CIÈNCIA

Un dels eixos del Projecte Educatiu de Centre és el treball amb enfocament STEAM.

Dintre d’aquest eix, el PEC pretén desenvolupar i fomentar l’adquisició de la metodología del mètode científic per aplicar-la, tant en les investigacions científiques estrictament com en altres projectes d’aprenentatge que poden seguir un esquema semblant al que es proposa en aquest.

En definitiva, es tracta d’aconseguir que es generi entre els infants un marc de treball científic a l’hora de plantejar-se i resoldre qüestions, dubtes reptes o aprenentatges.

Aquest projecte es porta a terme de P5 a 6è

Els grups de 6è el desenvolupen participant al CONGRÉS DE CIÈNCIA

Tot el procés s’ha de documentar visualment amb una cartografia mural al passadís on constarà la pregunta inicial i el procès que s’ha seguit per poder fer un exercici posterior d’avaluació de l’experiència a l’aula i compartir-la amb la resta de centre.

Us deixem la mostra dels murals d’enguany:

Comparteix aquest post!


Envia un comentari

Your email address will not be published.

TRADUEIX »