Més avall teniu les informacions generals més importants pel bon funcionament de curs. 

A les reunions de cicles, amb les mestres, s’explicaran amb més detall aquestes informacions i les del funcionament de cada classe.

No dubteu a preguntar el que no estigui prou clar o no acabeu d’entendre!

També us animem a participar a l’Associació de mares i pares de l’Escola, que fa més estreta aquesta col·laboració entre les famílies i l’escola tot millorant-ne el funcionament.

L’equip de mestres 


                                                                                                                                          

CONSELL ESCOLAR

El CONSELL ESCOLAR és l’òrgan màxim de l’escola . Hi ha L’equip Directiu, una representació de famílies, de mestres, del personal de l’escola, de l’AMPA i de l’Ajuntament

Representants de les famílies: Sara Pérez, Laila Amari, Nadira Lissaneddine Touhami, Jyoti Singla, Fatema Tuz Juhora

Representants de les mestres: Lídia Jacques Samsó, , Marta Pascual Curia,  Núria Díaz Soler, Assumpta Torras Palou i Mariona Borràs Gasch.

Representant del Personal no docent: Núria González Sanz

Representant del Personal de suport educatiu: Gemma Torrijos Fernández

Representant de l’AFA: Helia Marques Pires

Representant de l’Ajuntament: Mariona Boixadé

Equip Directiu: Arantza Meñaca Rodríguez (Cap d’estudis), Núria Saltor (Secretaria) i Alfons Espinosa (Director) 

 

CALENDARI ESCOLAR

D’acord amb la normativa de la Generalitat, les classes comencen el dia 9 de setembre de 2024 i acaben el dia 20 de juny de 2025

Vacances de Nadal: del 21de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos

Vacances de Setmana Santa: del 12 al 21 d’abril ambdós inclosos

Seran dies de festa, a més dels festius generals, els següents dies de lliure disposició acordats en Consell Escolar:

 • dijous 31 d’octubre de 2024
 • divendres 7 de febrer de 2025
 • dilluns 3 de març de 2025
 • divendres 2 de maig de 2025

Els dies de Festa Local que determina l’Ajuntament de Barcelona: la Mercè el 24 de setembre i el 9 de juny, segona Pasqua

Podeu consultar aquestes dates i altres esdeveniments (sortides, festes…) al calendari web de l’escola:  http://escoladrassanes.cat/calendari/

Aquí podeu descarregar-vos el calendari escolar en pdf

HORARI ESCOLAR I ENTRADES I SORTIDES

 • Entrada al matí: 9:00
 • Sortida al migdia: 12:30
 • Entrada tarda: 14:30 
 • Sortida a la tarda infantil: 15:50
 • Sortida a la tarda primària: 16:00

L’escola fa 5 hores lectives diàries.

Aquest horari és un acord del Consell Escolar i el va aprovar el Consorci d’Educació de Barcelona.

ESPAIS D’ENTRADA I RECOLLIDA DELS INFANTS

 • Entrada al matí:9:00
  • Infantil i 6è entren pel C/Nou de Sant Francesc. Tothom puja a l’aula
  • De 1r a 5è entren pel carrer Rull. Tothom puja a l’aula
 • Sortida al migdia: 12:30
  • Tothom pel C/Nou de Sant Francesc
 • Entrada tarda: 14:30
  • Tothom pel C/Nou de Sant Francesc
 • Sortida a la tarda infantil: 15:50
  • I3 pugen les famílies a buscar els infants a l’aula
  • I4, I5 surten pel C/Nou de Sant Francesc
 • Sortida a la tarda primària: 16:00
  • 6è surt pel C/Nou de Sant Francesc
  • 1r a 5è les famílies entren a recollir-los al pati pel c/Rull

ASSISTÈNCIA

L’assistència a l’escola és obligatòria, també en temps de pandèmia, sempre que l’escola estigui oberta, per tant, quan l’infant falta, la família ha de justificar l’absència a la mestra. 

Durant les quarantenes de grup, les connexions i les tasques que programa l’escola per seguir les classes des de casa SÓN OBLIGATÒRIES. Els infants de primària que no es connectin durant els dies de confinament se’ls computarà falta d’assistència (com quan no venen a l’escola) 

Recordem que els infants no poden sortir de l’escola sols sense l’autorització escrita per la tutora legal de l’infant.

En cas d’absència llarga cal que els pares signin un document indicant els dies que l’alumne no assistirà a classe i el motiu. Si l’absència és de més de dos mesos es pot perdre la plaça escolar.

PUNTUALITAT

S’ha d’arribar a l’escola amb puntualitat.

L’ALUMNAT S’HA DE RECOLLIR A LES 12:30 DEL MIGDIA I A LES 15:50 0 16:00 DE LA TARDA  PUNTUALMENT

Si no es venen a recollir els alumnes a l’hora, es seguirà el procediment establert a les Instruccions de la Generalitat.

Es fa un registre dels retards.

No es pot recollir un altre alumne sense l’autorització escrita de la tutora legal.

SORTIDES

Les sortides i les colònies formen part de la formació de l’alumnat. 

Cada cicle prepara les sortides adequades als temes que es treballen durant el curs i que formen part del currículum obligatori.  Es procura també participar en les diverses activitats que s’organitzen al barri i que són adequades al treball que es realitza a les aules.

Per assistir-hi, els infants han de tenir signada l’autorització de la família.

ENTREVISTES AMB MESTRES

Cada mestra té un horari per a poder fer entrevistes amb les famílies. 

Els primers dies de curs us els faran saber.

En cas de necessitat fora dels horaris establerts es pot acordar una altra hora.

REUNIONS DE CLASSE

És una reunió general de les famílies de cada classe amb la seva tutora o tutor i les altres mestres del  grup, per informar de l’organització, les normes i el treball de cada curs.

També es proposarà una data per fer una reunió de tancament de curs.

Les dates exactes es faran saber els primers dies de curs i es publicaran amb antelació al CALENDARI del WEB de l’escola on també podeu consultar altres activitats i sortides que es fan durant el curs. http://escoladrassanes.cat/calendari/

ENTREVISTES AMB DIRECCIÓ

Si necessiteu entrevista amb la direcció heu de demanar cita prèvia al correu de l’escola escoladrassanes@xtec.cat o per wsp al 634 28 81 72

EQUIP D’ATENCIÓ SOCIAL

Per necessitats o consultes de caràcter social podeu posar-vos en contacte amb l’Equip Social format per l’educadora i la integradora socials. (Natàlia i Gemma)

Podeu demanar cita prèvia per Whatsapp al 677 462 178

INFORMES D’AVALUACIÓ

Durant el curs escolar es lliuren a les famílies informes escrits  i  es fan tres trobades d’avaluació  amb les famílies per compartir tant aspectes d’aprenentatge com aspectes de relació de l’infant amb els iguals i els mestres. 

CONFORMACIÓ DE GRUPS

Durant tota l’escolaritat es fan canvis en la composició dels grups classe amb els objectius següents:

 • donar oportunitats de noves relacions
 • reequilibrar els grups a nivell d’aprenentatges, de relacions…
 • adaptar-se a noves situacions
 • afavorir nous rols.
 • ajudar als infants a ampliar la seva una identitat més extensa de l’aula, al nivell, al cicle, a l’escola… Pertany a una entitat escola, barri…
 • fer grups el més heterogenis possibles.

Aquestes reestructuracions es duen a terme a I4, 1r, 3r i 5è. (aquest curs, de forma excepcional, es reestructuraran també els grups de 4rt amb la finalitat d’evitar que aquests  no s’hagin reestructurat des de 1r fins a 5è )

CONVIVÈNCIA

El funcionament de l’escola es basa en el respecte mutu entre totes les persones que la formen: alumnes, famílies, mestres, personal no docent i tothom qui hi intervé. També en tenir cura i fer bon ús dels materials i dels espais dels que es disposa. 

Per aconseguir una bona convivència cal exigir el compliment d’unes normes que es treballen a les aules amb els alumnes.

Cada curs l’escola organitza campanyes per la millora de la convivència que s’enmarquen en el pla de Convivència del Centre.

En aquestes campanyes intentemn fomentar el tracte amable, l’amistat entre les persones de la comunitat, les xarxes interpersonals, la diversitat…

MENJADOR

EL PREU DEL MENJADOR PEL PROPER CURS és de 6,87 (7,46 per qui es quedi esporàdicament)

Es serviran quatre tipus de menú: menú amb carn, menú sense carn, menú sense vedella i menú amb carn halal. 

A principi de curs s’haurà de fer la inscripció pels alumnes que es quedin fixes a dinar.

S’ha d’avisar si l’infant no assistirà al menjador abans de les 10.00 (mitjançant Whatsapp al telèfon de la coordinadora 617854375) SI NO S’AVISA ABANS DE LES 10.00, ES COBRARÀ EL DIA DE MENJADOR. 

S’ha de formalitzar la inscripció al menjador mitjançant la fitxa d’inscripció (la trobareu a l’espai menjador del web: http://escoladrassanes.cat/menjador/ ) , tot i que sigui un cas esporàdic. 

Si l’infant té intoleràncies o al·lèrgies, cal avisar a l’equip de menjador i entregar a la coordinadora l’informe mèdic pertinent. 

Els menús del mes estan exposats a la cartellera de l’escola i al web http://escoladrassanes.cat/menu-del-mes/

Els alumnes de P3,  si els pares ho volen, fan la migdiada. En aquest cas han de portar la roba necessària.

Les monitores fan informes per a les famílies dels alumnes que es queden regularment al menjador. A P3 donen una petita informació diària.

Els alumnes que no tinguin un comportament adequat, no podran fer ús del servei de menjador.

Es farà una reunió informativa a principi de curs, però podeu consultar tota la informació sobre el temps del migdia al web de l’escola: http://escoladrassanes.cat/menjador/

Per qualsevol dubte o gestió referida al menjador podeu posar-vos en contacte amb la coordinadora al correu coordinaciodrassanes@fundesplai.org o demanant cita per wsp al 617 85 43 75

AJUTS (beques)

L’escola informarà a les xarxes i cartelleres de les convocatòries i resolucions dels ajuts tant de menjador com d’altres que hagi de gestionar.

Per dubtes sobre ajuts i beques contacteu amb l’equip social (Natàlia i Gemma)

ALIMENTACIÓ I SALUT

Esmorzars:

Els nens i nenes han d’esmorzar bé abans de venir a l’escola.

Per menjar a l’hora del pati han de portar dins d’una carmanyola, alguna cosa lleugera que els ajudi a arribar a l’hora de dinar i que sigui el més natural possible: un petit entrepà, fruita, galetes (tipus Maria)… No han de portar ni iogurts, ni pastissets, ni brioixeria industrial, ni snacks dolços o salats ni sucs de fruita, ni cap altra mena de beguda. 

L’escola vol ser sostenible, per això demanem que no feu servir paper d’alumini per embolicar els esmorzars.

No es poden portar ni xiclets ni llaminadures.

Salut:

Durant el curs escolar, el servei de salut de l’Ajuntament porta a terme els controls de vacunes i de salut que són preceptius.

Medicaments:

A l’escola no podem donar medicaments als alumnes. Ni les mestres ni les monitores de menjador . Només es pot donar quan no hi ha cap altra solució i amb la recepta mèdica i autorització signada pels pares a direcció.

D’altra banda, en cas de febre i després de trucar la família, l’escola podrà donar paracetamol a l’infant esperant que arribi la família a recollir-lo sempre i quant s’hagi signat l’autorització 

 

AMPA (Associació de mares i pares)

l’AMPA promou la intervenció dels pares dels alumnes en el control i la gestió del Centre a través de la participació de tothom

Per tal d’aconseguir-ho, cada grup classe té un pare o una mare delegat que fa de pont entre l’AMPA i les famílies.

Aquesta persona delegada de l’AMPA té com a funció :

 • Divulgar extraescolars i les activitats que proposa l’AMPA
 • Recollir les necessitats de les famílies pels que fa a extraescolars i acollida
 • Respondre les preguntes sobre aquests temes.

Altres funcions de l’AMPA son:

 • Cooperar en les activitats educatives del Centre
 • Programar i realitzar activitats pròpies per a totes les famílies
 • Fer de nexe entre el centre i el seu entorn
 • Realitzar activitats culturals i de formació de pares

Per ser soci de l’AMPA cal pagar una quota anual que aquest curs és de 15€

Inclou les activitats que organitza l’AMPA: festes, activitats per a les famílies, xerrades…. 

No inclou les activitats extraescolars, tot i que la majoria són subvencionades.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

L’Associació de Pares i Mares (AMPA) organitza moltes activitats extraescolars de 4.00 a 5.00. i l’acollida matinal de 8:00 a 9:00

A principi de curs, es dóna tota la informació i els períodes de matrícula.

Moltes de les activitats són becades.

Podeu consultar les activitats que s’ofereixen en aquest enllaç: http://escoladrassanes.cat/afa/

Per qualsevol dubte o gestió referida a les extraescolars podeu posar-vos en contacte amb la coordinadora al correu Coordinaciodrassanes@fundesplai.org o demanant cita per wsp al 617 85 43 75

 
TRADUEIX »