La nostra mirada

A partir de la mirada que tenim cap als infants:

● és un ésser global que es defineix en les dimensions: Intel·lectual [pensar] Emocional [sentir] Corporal [fer] i Relacional [relacionar-se]
● un ésser que aprèn i es construeix en la relació amb les altres persones (adults i infants)
● un ésser que aprèn de forma global, no des de la compartimentació de matèries
● un ésser que té una història i per tant uns aprenentatges sobre la vida i l’entorn
● cada infant és un ésser diferent als altres

Tenint en compte aquesta manera d’entendre l’infant ens fem nostres els 7 principis de l’aprenentatge:

1. L’infant és el centre de l’aprenentatge

2. L’aprenentatge és de naturalesa social

3. Les emocions són part integral de l’aprenentatge

4. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals

5. Els reptes ajustats a les capacitats de tots els infants són clau en l’aprenentatge

6. L’avaluació continuada i formativa afavoreix l’aprenentatge

7. Aprendre és construir connexions horitzontals

Recollint el que hem consensuat, entenem que els 3 pilars de l’escola són:


● La transformació

Té a veure amb la concepció d’una escola actual, que adapta les seves formes d’aprenentatge a les necessitats de transformació del món actual i als nous avenços de la neurociència.


● La convivència

Relacionat amb el fet social de l’infant i la necessitat d’aprendre de i amb les altres persones.


● El gaudi i la cura

Té a veure amb la necessitat de l’emoció  per aprendre, el plaer i el benestar com a motor d’aprenentatge.

Recollint la visió històrica del PEC, volem:

que la nostra escola sigui OBERTA…

…a la diversitat, entenent-la com una gran riquesa que ens fa ser més plurals i diverses i incorporant-la a la nostra manera de fer.
…a l’entorn, com a espai d’aprenentatge significatiu quan acceptem diferents propostes, projectes i maneres de treballar. …a les famílies, fomentant el contacte i la relació entre elles i amb l’escola i la participació de tota la comunitat educativa.
…a la societat en general fent visible els processos  d’ensenyament-aprenentatge i compartint els nostres anhels.
Per poder seguir esforçant-nos per una escola dialogant, optimista i plural.

que la nostra escola sigui ARRELADA…

…al nostre barri, col·laborant amb entitats i altres escoles per conèixer el lloc on vivim, com ens hi hem de moure i què en podem aprendre.
…al nostre país, fomentant i mostrant les tradicions pròpies i usant la llengua catalana, que és la nostra eina de comunicació i integració dins la societat catalana, com a llengua vehicular i eix de la convivència al centre.
…a la realitat comuna, compartint la riquesa de les arrels dels altres i valorant la pròpia procedència
Per poder seguir esforçant-nos per una escola acollidora, compromesa i multicultural.

que la nostra escola sigui ACTUAL…

…seguint  i participant de l’actualitat i del que passa al món.
…posant en pràctica noves metodologies que ens ajuden a fer l’aprenentatge el més significatiu i competencial possible.
…fent ús de les tecnologies i del llenguatge audiovisual en els nostres aprenentatges diaris.
…fomentant el treball creatiu per donar resposta a la diversitat d’alumnat, famílies i mestres.
…treballant per aconseguir una societat més ecològica i sostenible i en definitiva més justa.
…fomentant la capacitat d’anàlisi per poder adaptar-se als canvis constants.
Per poder seguir esforçant-nos per una escola implicada, dinàmica, creativa i amb un equip docent en formació contínua.

A l’escola Drassanes treballem per fer del nostre alumnat  persones responsables a qui s’ha donat una educació integral tenint en compte tant la part acadèmica com l’emocional. Ajudant-lo a arribar al seu rendiment acadèmic màxim i a un bon nivell de formació tecnològica, multilingüe i audiovisual per poder continuar amb facilitat el futur acadèmic i integrar-se amb èxit a la societat real. Infants a qui els agrada anar a l’escola on viuen experiències de relació i proximitat amb les mestres, respecte als companys i companyes, projecció fora de l’escola i estimació al centre. Estimulats i amb una mentalitat oberta, acostumats a acollir diferents cultures i  avesats a parlar de relacions personals i de grup.

quevolem2
TRADUEIX »