Un Projecte finançat pel programa de suport als Projectes amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat  (POEFA)

L’ART COM A MOTOR DE CREIXEMENT INDIVIDUAL I COL.LECTIU

Aquest projecte consisteix en realitzar quinzenalment i en petit grup, tallers d’expressió artística amb l’alumnat de 5è i 6è de Primària. 

Entenem que el llenguatge artístic possibilita l’expressió d’allò que és difícil de dir amb paraules, enriquint la comunicació,  i passant a formar part d’un llenguatge més dins l’aula, i a la vegada, el procés de creació artística ofereix la possibilitat de canalitzar l’activitat motriu de l’infant.

Per tant, amb aquest projecte, es tracta de poder crear un espai segur on poder experimentar amb llibertat, tot potenciant la independència individual en el marc d’un grup que interactua.  A la vegada, permet explorar les relacions interpersonals, fomentant les relacions positives entre l’alumnat  i facilitant  noves formes de relació amb l’adult i l’igual.

L’objectiu d’aquest taller és oferir als a l’alumnat noves oportunitats de relació interpersonal i d’autoconeixement per tal d’afavorir un millor desenvolupament del seu creixement emocional, ja que es tracta de nens i nenes d’una edat en la qual comencen a aflorar els canvis. 

El taller pretén atendre les necessitats emocionals del grup facilitant l’aprenentatge de noves formes de comunicació més elaborades i reflexives, i més familiars per a ells i elles. En el procés de creació d’una imatge o d’un objecte l’alumnat pot expressar de manera literal i simbòlica les seves emocions, temors, esperances, les seves preocupacions i il•lusions, i ser contingudes i/o compartides pel grup.

El treball en grup ajuda a interrelacionar-se millor, atès que es tracta d’un lloc on poden mostrar, provar i compartir altres formes d’expressió més segures i efectives. Dins del grup poden explorar i desenvolupar noves habilitats per a resoldre els propis conflictes i veure’s amb capacitat de crear solucions que poden aplicar també fora del grup, en el seu dia a dia. S’enforteix així, la seva autoestima, milloren  les seves relacions i es fomenta la cohesió del grup.

 Aquest projecte, forma part d’un del eixos vertebradors de l’escola, el de l’ART, sent una eina transformadora, i que potencia l’expressió i comunicació gràcies a la diversitat de llenguatges. 


TRADUEIX »