diada 2

Les famílies

Un eix bàsic del projecte DRASSANES és el contacte entre les famílies i els mestres per generar la confiança i col·laboració necessàries en l’educació dels alumnes.

La tutora és la persona que fa el seguiment dels alumnes de cada classe, que fa les entrevistes amb les famílies i la que coordina les intervencions de tots els altres mestres que fan activitats en el grup.
Per fomentar aquest contacte comptem amb diferents actuacions:

  • Reunió d’acollida al juny amb totes les famílies que s’han matriculat a P3.
  • Entrada esglaonada a Infantil amb la possibilitat d’estar una estona a classe amb esl infants.
  • Entrevista individual amb la tutora en començar l’escola.
  • Contacte diari en portar i recollir l’alumne a l’escola, tant a infantil com a primària.
  • Reunió de grup durant el primer trimestre.
  • Entrevistes programades durant el curs i sempre que la família o els mestres ho sol·licitin.
  • Contacte a través de l’agenda escolar a partir de 3r.

Durant el curs es fan també diverses activitats per facilitar el contacte entre famílies: tallers per a mares i pares, classes de català, taller de les disfresses dels alumnes d’infantil, sortides, activitats a classe, xerrades…

També volem fer ben visible el nostre aprenentatge, per això al maig fem una exposició de treballs que han realitzat els alumnes al Projecte Interdisciplinari Comú perquè totes les famílies puguin veure com treballem als diferents nivells. A més, a l’entrada pels porxos hi ha un mural on s’exposen periòdicament treballs dels diferents cursos.

Mantenim activa la pàgina web de l’escola amb notícies dels diferents cicles, amb fotos, informacions, blocs dels cursos…o el nostre compte de twitter per mostrar la nostra manera d’ensenyar i d’aprendre. Volem que la nostra presència a la xarxa sigui un espai de reflexió i debat, per professionals, amics i famílies de l’escola, que ens ajudi a millorar la nostra pràctica educativa.

L’AMPA de l’escola representa les famílies i organitza activitats extraescolar i de reforç al currículum.