diada 2

Les famílies

Un eix bàsic del projecte DRASSANES és el contacte entre les famílies i l’equip docent per generar la confiança i col·laboració necessàries en l’educació de l’alumnat.

La persona tutora és la que fa el seguiment de l’alumnat de cada classe, la que fa les entrevistes amb les famílies i la que coordina les intervencions de la resta de docents que fan activitats en el grup.
Per fomentar aquest contacte comptem amb diferents actuacions:

  • Reunió d’acollida al juny amb totes les famílies que s’han matriculat a P3.
  • Entrada esglaonada a Infantil amb la possibilitat d’estar una estona a classe amb l’alumnat.
  • Entrevista individual amb la persona tutora en començar l’escola.
  • Contacte diari en portar i recollir l’infant a l’escola, les famílies de primària pugen a deixar els infants a l’aula.
  • Reunió de grup durant el primer trimestre.
  • Entrevistes programades durant el curs i sempre que la família o l’equip docent ho sol·licitin.
  • Lliurament dels informes trimestrals (tres a primària i dos a infantil) amb entrevista personal.
  • Contacte a través de l’agenda escolar a partir de 3r.

Durant el curs es fan també diverses activitats per facilitar el contacte entre famílies: tallers per les famílies, classes de català, taller de les disfresses a infantil, sortides, activitats a classe, xerrades…

Per tal d’introduir les famílies a la Pràctica Psicomotriu Aucouturier, que és un dels projectes singulars de l’escola, als cursos de petits fem unes sessions de Psicomotricitat amb famílies.

També convidem a les famílies a la festa de final del primer trimestre, la setmana de Sant Jordi i la gran festa de final de curs, la DIADA de l’ESCOLA.

També volem fer ben visible el nostre aprenentatge, per això mantenim els murals dels passadissos amb representacions i cartografies que mostren els nostres processos d’aprenentatge a l’aula.

A més, cap al maig fem una exposició artística del nostre PROJECTE ARTÍSTIC general de cada curs on també hi ha sempre una aportació del col·lectiu de famílies.

TRADUEIX »