El CONSELL ESCOLAR és l’òrgan màxim de l’escola . Hi ha L’equip Directiu, una representació de famílies, de mestres, del personal de l’escola, de l’AMPA i de l’Ajuntament

Representants de les famílies: Sara Pérez, Laila Amari, Nadira Lissaneddine Touhami, Jyoti Singla, Fatema Tuz Juhora

Representants de les mestres: Núria Casals Soler, Lídia Jacques Samsó, Arantza Meñaca Rodríguez, Marta Pascual Curia,  Núria Díaz Soler i

Assumpta Torras Palou

Representant del Personal no docent: Núria González Sanz

Representant del Personal de suport educatiu: Gemma Torrijos Fernández

Representant de l’AFA: Helia Marques Pires

Representant de l’Ajuntament: Mariona Boixadé

Equip Directiu: Montserrat Julià (Cap d’estudis), Núria Saltor (Secretaria) i Alfons Espinosa (Director) 

TRADUEIX »