Estratègia digital de centre (EDC)


Dividim l’EDC en dues parts:

Estratègia digital

Cultura digital


L’EDC és una estratègia transversal que es concreta en un document que pretén abastar tots els aspectes relacionats amb la cultura digital de centre. En aquest sentit, l’EDC ens ha de facilitar la planificació i la gestió de tots els àmbits relacionats amb la cultura digital. També ha de permetre recollir i organitzar les accions que el centre ja realitzem i replantejar-les i millorar-les per aconseguir els objectius que ens proposem.

L’EDC està alineada amb el Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC). Per aquest motiu, els tres eixos del PEDC han d’estar presents:

  • Alumnat digitalment competent
  • Docents digitalment competents
  • Centres digitalment competents
TRADUEIX »