PROJECTES DE L’ESCOLA
EN HORARI LECTIU P3 P4 P5 1r 2n 3r 4rt
Projecte artístics de l’escola: exposició X X X X X X X X X
Projecte: Fem ciència X X X X X X X
Campanya de convivència X X X X X X X X X
Mar de jocs (en col·laboració amb les altres escoles del districte) X
Reforç de lectura (en col·laboració amb l’associació Rosa Sensat) X X
Piscina (projecte propi de l’escola) X X
Rodajocs (en col·laboració amb les altres escoles del districte) X
Escalada (projecte propi de l’escola) X X
Junts (en col·laboració amb les altres escoles de Barcelona i l’Índia) X
Cantània (en col·laboració amb les altres escoles de Barcelona) X
Apadrina: Entra al cine! (en col·laboració amb la Filmoteca de Catalunya) X
Projecte audiovisual (PAV) (projecte propi de l’escola) X X
Colònies (projecte propi de l’escola) X X X
Sensibilització  musical (en col·laboració amb l’escola de música JPC)  X X X
Apadrina (en col·laboració amb el MACBA) X
Dansa Ara X
projectes STEAM X X X
Taller d’expressió plàstica X X
EN HORARI EXTRAESCOLAR P3 P4 P5 1r 2n 3r 4rt
Coral (en col·laboració amb l’escola de música JPC) X X X X
Violins (en col·laboració amb l’escola de música JPC) X X X X
Club de lectura al barri (en col·laboració amb la Biblioteca Andreu Nin) X X X
Lècxit (en col·laboració amb la fundació Jaume Bofill) X X
TRADUEIX »