CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 1R ESO

Preinscripció 2021-2022

 • Del 17 al 24 de març de 2021: presentació de sol·licituds
 • 25 i 26 de març de 2021: presentació de documentació
 • 19 d’abril de 2021: llista de sol·licituds amb puntuació provisional
 • Del 20 al 26 d’abril de 2021: presentació de reclamacions
 • 30 d’abril de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
 • 5 de maig de 2021: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts
 • 7 de maig de 2021: llista ordenada
 • Del 26 al 28 de maig de 2021: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre
 • 4 de juny de 2021: oferta final de places escolars
 • 7 de juny de 2021: llista d’alumnes admesos i llista d’espera

Formalitza la matriculació

 • Del 14 al 18 de juny: matriculació dels alumnes de 1r d’ESO

Cal tenir el RALC o IDALU que és el número d’identificador de l’alumne/a

AQUEST ANY LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ S’HA D’EMPLENAR I PRESENTAR EN LÍNIA

 

 

Hi ha dos tipus de sol·licitud: 

 • SOL·LICITUD ELECTRÒNICA (Necessiteu identificador digital (idCAT Mòbil, Cl@ve, T-CAT o DNI electrònic). 
 • SOL·LICITUD SUPORT INFORMÀTIC

es pot presentar la sol·licitud al llarg de les 24 hores del diaDOCUMENTACIÓ NECESSARIA:

 • PER IDENTIFICAR LES DADES PERSONALS I DE FILIACIÓ

Per a la sol·licitud electrònica, heu de presentar el passaport o document identificatiu d’un país de la unió europea si aquest és el document amb que t’has identificat per accedir a la sol·licitud.

Per a la sol·licitud en suport informàtic has de presentar sempre DNI / NIE, passaport  o document identificatiu d’un país de la unió europea i el llibre de família o altre document de filiació.

 • DOCUMENTACIÓ PER ACREDITAR CRITERIS QUE ET DONEN PUNTS, PER ALS DOS TIPUS DE SOL·LICITUD

Si l’opció de proximitat és el lloc de treball, s’ha de presentar contracte laboral, certificat d’empresa o la declaració d’autònom.

El document de la renda garantida de ciutadania, si la teva família n’és beneficiària.

Si algun membre del nucli familiar té discapacitat del 33% o bé sou família nombrosa o monoparental, no heu de presentar cap documentació perquè l’administració ja comprova les dades.

En acabar el tràmit rebreu un resguard de preinscripció per correu electrònic, cal que reviseu que la documentació s’ha validat correctament.


PUNTUACIÓ

Els criteris de prioritat general són els següents:

 1. Quan l’infant que opta a la plaça té germans o germanes que ja estudien al mateix centre educatiu o bé que el pare, la mare o el tutor o la tutora legal hi treballi. Se sumen 40 punts.
  Aquest és el criteri que suma més puntuació en el barem de cada infant. Si l’infant està en situació d’acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, o el pare o la mare hi treballa, també rebrà aquesta puntuació.
 2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l’escola. Cada centre té una zona educativa que estableix el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies:
  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc se sumen 30 punts.
  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc se sumen 20 punts.
  • A la ciutat de Barcelona, quan el domicili està situat en el mateix districte municipal que el centre escollit en primer lloc, però fora de la zona educativa del centre, se sumen 15 punts.
  • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s’ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts.

  Podeu consultar quina és la zona educativa de cada centre al seu web abans de fer la sol·licitud de preinscripció. Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare, la mare o el tutor o la tutora està dins la zona educativa i el domicili habitual dins el mateix municipi però no dins la zona educativa del centre, les dues puntuacions no es podran sumar.

 3. Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 10 punts.
  És quan un membre de la unitat familiar rep l’ajut de la renda garantida de ciutadania.
 4. Si algun membre de la família té una discapacitat se sumen 10 punts.
  Quan l’infant mateix, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.

Pel que fa al criteri de prioritat complementari, és el següent:

 1. Família monoparental o nombrosa. Se sumen 15 punts addicionals.
  Quan l’infant forma part d’una família monoparental o bé d’un família nombrosa sumarà 15 punts addicionals que li serviran per desempatar.


  NECESSITES AJUDA?

  Si et cal ajuda per fer el tràmit pots acudir:


TRADUEIX »