Cal compaginar temps de lleure i de joc autònom en què els nens i les nenes decideixin què volen fer i com, amb temps i activitats compartides amb els adults.
Per al temps de lleure i de joc autònom hem de posar a l’abast dels els nens i les nenes recursos i materials diversos amb els quals puguin elaborar els seus jocs: materials per fer construccions, objectes o robes que serveixin per disfressar-se, materials inespecífics, titelles, ninos, cuinetes, contes, llibretes, pintures…
Pel que fa a les activitats compartides amb els adults es poden oferir diferents propostes enriquidores que afavoreixen els aprenentatges. Per exemple:

● Activitats de l’àmbit lingüístic:
○ Redactar un diari explicant que han fet, anècdotes del dia, retalls d’imatges, com s’han sentit… durant els dies que no han anat a l’escola. Pot ser un diari virtual amb enllaços, vídeos…
○ Escriure contes, històries, cançons, poemes… (en diferents idiomes).
○ Planificar i fer un còmic
○ Enregistrar un audio d’històries, contes, descripcions…
○ Enregistrar, amb material audiovisual, moments de la vida quotidiana i les explicacions, descripcions, argumentacions… que trobin adients
○ Escoltar audiollibres
○ Llegir contes, llibres, demanar als infants que ens els expliquin després, que els acabin de forma diferent, que canvïin algun personatge…
○ Visualitzar pel·lícules i altres programes com: InfoK, Dinamiks, Manduka, Una mà de contes, Què, qui, com? Fish&Chips i recollir en el diari idees o aspectes destacats.
○ Visitar museus virtuals i fer relats, dibuixos… de la visita. Buscar informació d’alguna obra que els hagi interessat.
○ Inventar representacions amb joguines, titelles, obres de teatre.
○ Pensar i planificar les vacances escollint llocs a visitar i itinerari a realitzar (google maps).
○ Preparar alguna entrevista d’opinió sobre algun tema del seu interès.

● Activitats de l’àmbit matemàtic:
○ Gràfica de temperatures. Recull sistemàtic de la temperatura que marca el termòmetre cada dia a una mateixa hora del dia durant dues o tres setmanes.
En acabar es pot fer una gràfica que reculli aquestes dades tot indicant la mitjana i explicar què s’hi observa. Si no es disposa de termòmetre es pot consultar la pàgina web del Servei Meteorològic de Catalunya.
○ Recull fotogràfic de formes geomètriques. Àlbum fotogràfic que recull fotografies d’elements que podem observar, quotidians, indicant les principals formes geomètriques que hi trobem.
○ Recollida de dades horàries. Recull sistemàtic de dades horàries durant una setmana per a la realització d’una gràfica: temps de dormir, temps de jugar, temps de lectura, temps de veure la tele, etc.
○ On és més barat? Fer una llista de coses que voldríem comprar anotant el preu que té en diferents botigues online. Identificar quin és el preu més barat, el més car i la diferència de diners que ens podríem estalviar si compréssim el
més barat.
○ Quina oferta m’interessa? Anotar les ofertes on no hi hagi indicat el percentatge de descompte (per exemple 3×2, segona unitat a meitat de preu, etc.). Intuïtivament decidir quina és la millor. Després calcular el percentatge de descompte que et fan en l’article comprat a cadascuna de les diferents ofertes i comprovar d’aquesta manera si la intuïció ha estat la correcta.
○ Materials autocorrectius de Edu 365.
Aprenent geometria.

● Activitats de l’àmbit de coneixement del medi:
○ Els virus
Què són? Com són? Quins tipus hi ha? Què és el coronavirus? A qui afecta? A totes les franges d’edat? A tots els països? Els antibiòtics poden servir per lluitar contra els virus? Quina diferència hi ha entre un antiviral i una vacuna? Per què no hi ha ara mateix una vacuna contra el coronavirus?
○ Les vacunes
Què són? Com funcionen? Com es produeixen? Per què no hi ha una vacuna per al coronavirus? Per què és convenient vacunar-se? Com afecta a tota la població que hi hagi grups de persones que no es volen vacunar?
○ Seguiment de la pandèmia
Consulteu cada dia la informació que donen els mitjans de comunicació i els portals del Departament de Salut com: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-az/c/coronavirus-2019-ncov/. Feu un comentari cada dia sobre la situació (en
un blog, en un clip de vídeo, etc.).
○ Visitar ciutats i llocs del món a través del google Earth

● Activitat d’experimentació i art:
○ Jugar amb jocs de taula, puzzles, tangram, lego, robots, maquetes…
○ Observar, fer fotografies i recollir al diari.
○ Fer fotografies i gravacions de les observacions realitzades.
○ Fer hipòtesi i recerca de com seran les ciutats del futur (smart cities) i les escoles del futur (smart school)
Dinamiks

● Activitats amb el mòbil o tauleta:
○ Enregistar un àudio amb un conte, amb una cançó i escoltar-lo. Comentar amb el nen o la nena, què poden fer diferent, com ho poden enriquir…
○ Instal·lar a la tauleta alguna de les apps referenciades al portal Toolbox, Apps educatives validades per docents | Toolbox | mSchools i acompanyar els infants en la seva aplicació.

● Suport a les tasques de la casa
○ Col·laborar en la neteja de la llar
○ Ajudar en la preparació del menjar: pelar fruita, preparar amanides, fer elberenar…
○ Endreçar l’habitació
○ Parar taula i recollir-la
○ Plegar i classificar la roba…

TRADUEIX »