LICITACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR

RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ DE L’ESCOLA DRASSANES RELATIVA AL DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE QUE TÉ PER OBJECTE EL SERVEI D’ALIMENTACIÓ I MONITORATGE DEL TEMPS DE MIGDIA DE L’ESCOLA DRASSANES: resolució desistiment-escola drassanes

Les empreses que han aportat els documents a l’escola poden passar a recollir-los fins el dia 10 de juliol a les 12:00. passada aquesta data els documents que no s’hagin recollit es destruiran.

 


 

LLISTAT D’EMPRESES PER ORDRE DE PRESENTACIÓ ADMESA
1.TENO MENJADORS
2. BARCILLEURE
3. VALORS PROJECTES EDUCATIUS
4. NDAVANT
5. SERVEI D’ÀPATS
6. HOSTESA
7. FUNDESPLAI
8. COALME CATERING
9. MERCHANSERVIS
10. SET I TRIA
11. FUTUR JUST EI
12. EDUCACIÓ I TEMPS LLIURE ZIGA ZAGA
13. EUREST CATALUNYA
14. CORE RESTAURACIÓ

Presentació de proposicions fins el 12 de juny a les 14:00 h.

El dijous 7 de juny a les 9:00 es podran visitar les instal·lacions. Confirmeu la vostra assistència al correu de l’escola.

 

(NOTA: Als documents que es van penjar inicialment el 29/05/18 al matí hi havia un error material que es rectifica posant novament a disposició el plec administratiu el mateix 29/05/18 al vespre i el plec tècnic el 31/05/18 a les 16:00h.)

TRADUEIX »