REGISTRE A “LA MEVA SALUT”

NECESSITES EL D.N.I  O  N.I.E (PER PERSONES AMB PASSAPORT TRUCAR AL 900 053 723 TELÈFON GRATUIT DE 8 a 20h)

 

 • GOOGLE ⇒ ACCÈS A LA MEVA SALUT

 • NUMERO     D.N.I / N.I.E    MARE O PARE 
 • TELÈFON MÒBIL
 • ADREÇA ELECTRÒNICA  (E-MAIL)

 

 • DADES DEL NEN/A
 • NUMERO CIP NEN/A
 • ULTIMS 5 DIGITS CODI DE BARRES DE LA TARGETA SANITARIA

                                       

          (5 últims nombres)

 

 • NOM NEN/A
 • PRIMER COGNOM NEN/A
 • SEGÓN COGNOM NEN/A
 • PERSONA AMB QUI CONVIU NOM, PRIMER COGNOM, SEGÓN COGNOM

 

 • ANAR A L’EMAIL I SEGUIR L’ENLLAÇ

 

 

TRADUEIX »