Estratègia digital


ENLLAÇ A LA PÀGINA DE L’ESTRATÈGIA DIGITAL

Tal com diu el Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), l’Estratègia Digital de Centre ha ser un instrument per formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l’autonomia de centre i del PEC. També ha de facilitar la planificació en els àmbits organitzatius, pedagògics i tecnològics amb la finalitat d’assolir els objectius dels tres eixos: competències digitals de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu.

L’estratègia digital ens marca l’horitzó on vol arribar el centre a mitjà termini en l’àmbit digital. Inclou una diagnosi, la determinació d’objectius, la planificació d’actuacions concretes i l’avaluació de la mateixa estratègia digital.

Què trobarem a l’Estratègia Digital?

  • Diagnosi del centre.
  • Objectius.
  • Planificació.
  • Avaluació.
TRADUEIX »