Els resultats de les eleccions han estat els següents:
SECTOR FAMÍLIES: 
– Participació: 20%
 • Antònia del Río Ferrer: 38
 • Laila Amar: 48
 • Maite Martínez Fernández: 37
 • Nadira Lissaneddine Touhami: 59
 • Sara Pérez Arroyo: 44
 • Sílvia Jovel Ventura: 32
Així doncs, les persones que s’incorporen al Consell Escolar són:
Antònia del Río Ferrer, Laila Amar, Nadira Lissaneddine Touhami i Sara Pérez Arroyo
 
SECTOR MESTRES: 
– Participació: 91.6%
 • Arantza Meñaca Rodríguez-Avial: 20
 • Assumpta Torres Palou: 11
 • Claudia Tellado Pérez: 11
 • Mariona Borràs Gasch: 6
 • Marta Pascual Curia: 13
 • Núria Díaz Soler: 19
Així doncs, les persones que s’incorporen al Consell Escolar són:
Arantza Meñaca Rodríguez-Avial , Marta Pascual Curia  i Núria Díaz Soler.
 
SECTOR PAS: 
-Participació: 100%
 • Gemma Torrijos Fernández: 0
 • Núria González Sans: 4
Així doncs, la persona que s’incorpora al Consell Escolar és:

Núria González Sans

CANDIDATURES
SECTOR MESTRES:
 • Assumpta Torres Palou, tutota de P5 B
 • Arantza Meñaca Rodríguez-Avial, tutora de 3r A
 • Claudia Tellado Pérez, tutora de P4 B
 • Mariona Borràs Gasch , tutora de P5 A
 • Marta Pascual Curia, tutora de P4 A
 • Núria Díaz Soler, tutora de 6è A
SECTOR PAS:
 • Gemma Torrijos Fernández, TIS
 • Núria González Sans, administrativa
SECTOR FAMÍLIES:
 • Antònia del Río Ferrer, mare del Nil Perelló de P5 B
 • Laila Amar, mare de Nassim P3B, Saad 3rA i Otman 6èA
 • Maite Martínez Fernández, mare de la sara de 6è A
 • Nadira Lissaneddine Touhami, mare Basma P3B i Yasmin de 3rB
 • Sara Pérez Arroyo, mare de Helena 3rA
 • Sílvia Jovel Ventura, mare Africa de 3rB

 

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa:

 • director, cap d’estudis i secretària
 • professorat,
 • famílies
 • personal d’administració i serveis
 • una representant de l’Ajuntament

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Es reuneix quatre vegades durant el curs de manera ordinària i les que calgui extraordinàriament.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Aquest curs hi ha eleccions al Consell Escolar

En el cas de la nostra escola es renoven 3 membres del professorat, 4 membres de les representants de les famílies i 1 representant del PAS.

En aquest espai anirem penjant tota la informació necessària per seguir el procediment.

Els documents que s’hagin d’exposar públicament estaran penjats a la cartellera dels porxos.

CALENDARI:

 • Dimecres 3/11: CONVOCATÒRIA de les eleccions i publicació del cens.
 • del 4/11 al 8/11: Reclamacions al cens.
 • del 4/11 a 16/11: PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES. Les persones que vulguin presentar candidatura (famílies, mestres o PAS) ho hauran de comunicar a la direcció.
 • Dimarts 9/11: constitució de les meses electorals.
 • Dimecres 17/11: publicació de les candidatures.
 • Dijouss 25/11 JORNADA ELECTORAL: (publicació dels resultats a partir de les …..)
  • famílies de 9:00 a 10:00 i de 15:45 a 17:00
  • mestres i PAS de 8:45-9:10, de 10:45-11:15 i de 16:00-16:15
TRADUEIX »