EXPOSICIÓ 22

Vam encarar el curs 2021/2022 ple de reptes i il·lusions on volíem començar a construir, entre totes, l’escola que hem dissenyat.

Seguint aquesta voluntat de creació col·lectiva, de responsabilitat i d’implicació vam decidir que el tema del curs el construiríem amb el Claustre els primers dies de setembre.

Així, vam elaborar un procés participatiu on, a través de diferents llenguatges i mètodes, vam poder arribar a una tema que recollia totes les aportacions i sensibilitats de les persones que configurem l’equip educatiu de l’escola.

Teixim escola: una espiral de creixement col·lectiu

Aquest projecte vol explicar un camí que el fem acompanyades, deixant noves empremtes en un tot. Visibilitzar-les ens empeny a actuar, compartir, transformar i construir l’escola que volem ser. És com una ciclogénesis, una espiral que creix i es transforma a mesura que actuem i construïm. Construir vol dir també bastir, gestar o confeccionar que a la vegada vol dir teixir.

Hem volgut desenvolupar aquest tema en diferents eixos que ens apropen a  aquest creixement col·lectiu:

  • L’escola democràtica:

Reactivant i donant valor a l’Assemblea d’escola i a l’hora reforçant l’assemblea de grup.

Creant per primera vegada una partida del pressupost que els infants han decidit a què anava destinada.

  • El lideratge compartit:

Creant la comissió voluntària de creació del logotip del curs.

Reforçant el paper i consolidant l’estructura dels Grups de Treball Pedagògic.

Encomanant l’organització de Claustres Pedagògics als GTP, a l’Equip Social i a la CAD.

Creant l’equip de coordinadores de GTP.

Encetant processos de participació a l’hora de prendre decisions de Claustre (horari intensiu, jornada juliol…). 

  • La participació i el compromís: 

Reactivant i donant valor a la participació de les famílies a l’aula en el camí de dotar-la de més significat i contingut.

Fent un acompanyament a la reactivació de l’AMPA.

Mantenint i consolidant el grup de mares traductores.

Consolidant-nos com a Centre Formador estructurant i millorant la tasca de centre de pràctiques.

  • El nostre projecte de futur:

Incorporant les conclusions dels GTP compartides i com acords de claustre als àmbits del PEC que corresponen.

Consolidant l’estructura dels Projectes d’escola amb uns documents vertebradors que fan de marc d’actuació per desenvolupar-los cada curs.

Mantenint i explorant noves col·laboracions amb l’entorn proper com ha estat el cas del projecte SOJORNAR amb el CA Santa Mònica. Aquestes col·laboracions ens fan també créixer i avançar en alguns dels eixos del PEC.

Cada grup classe ha treballat aquest projecte buscant o detectant un focus des del qual podien desenvolupar la seva espiral de creixement.

Aquests aspectes, tant de grup, com de relació amb altres grups o de relació amb altres agents, espais i entitats externes, s’ha materialitzat en una obra artística que hem compartit a l’exposició de final de curs.

Així hem avançat en l’experiència de compartir l’aprenentatge amb les famílies a l’aula, 

  • hem experimentat com ens pot ajudar el col·lectiu en el creixement personal pels canvis d’etapa, 
  • ens hem fet conscients com, mica a mica, ens consolidem com a grup i aprenem a regular-nos amb l’ajuda de l’altre, 
  • hem estudiat els boscos i altres ecosistemes per aprendre com nosaltres també ens configurem a partir de la relació amb els iguals,
  • hem incidit en el nostre entorn proper per millorar la vida de l’escola, el barri i la ciutat
  • hem experimentat la importància de tots els rols i papers que tenim dintre del grup a través del teatre i la dansa…
Comparteix aquest post!


Envia un comentari

Your email address will not be published.

TRADUEIX »