FEM CIÈNCIA!

Aquest curs hem consolidat el projecte FEM CIÈNCIA, un dels que configuren l’eix de ciència i tecnologia de l’escola #drassanesteam

Aquest projecte de recerca i investigació científica es basa en el programa de la Generalitat RECERKIDS i té com a primer objectiu fer que els infants de l’escola aprenguin a aplicar el mètode científic en els seus projectes d’investigació durant tota l’escolaritat.

L’any 2007, l’informe Science Education NOW: A renewed Pedagogy for the Future of Europe, també conegut com a Informe Rocard, per motivar l’alumnat de primària en l’aprenentatge de les ciències, apuntava el model IBSE comla metodologia idònia per treballar a l’aula.

Així, seguint aquesta metodologia que replica el procés del mètode científic, hem dissenyat aquest projecte que fan tots els grups classe de P5 a 6è.

Es desenvolupa de manera conjunta durant el segon trimestre. Té dos moments comuns a tots els grups: la presentació de les preguntes i la de les conclusions.

El procés es desenvolupa en les següents etapes:

 • Etapa 1. Ens fem preguntes:

Es motiva a curiositat i es detecten els interessos prioritaris dels infants a l’aula lligant-los a la seva realitat, als continguts d’aprenentatge i a l’actualitat.

Finalment, es formula la pregunta que es vol respondre. 

Aquest curs les preguntes han estat aquestes:

 • Per què es floreixen els aliments?
 • Com funcionen els ROBOTS?
 • Què passaria si no existís la lluna? 
 • Per què no va nevar a Barcelona i sí a Madrid a principis d’any?
 • Com es van crear els Dinosaures?
 • El cos humà és una màquina?
 • El nostre barri està preparat per les persones que van amb cadira de rodes?
 • Per què plorem?
 • Què passa quan no pots comunicar-te amb paraules?
 • Què passaria si utilitzéssim el 100% del cervell?
 • Què passaria si no portéssim mascareta?
 • Com veiem el rosa i el blau a l’Escola Drassanes?
 • Com podem aprofitar la pandèmia de la Covid19 per a reduir el canvi climàtic i millorar la nostra salut?

Es presenten durant la setmana de les preguntes i es comparteix amb la resta de la comunitat educativa en forma d’exposició o difusió conjunta.

 • Etapa 2. Formulem hipòtesis

Es busca informació sobre el tema, es promouen debats i converses per elaborar les hipòtesis. 

 • Etapa 3. Experimentem, observem i investiguem

Es dissenyem i es realitza un experiment, observació o recerca per confirmar o refutar les hipòtesis.

En aquesta etapa es pot demanar assessorament d’experts o persones que coneguin bé el tema per ajudar¡ a desenvolupar la investigació i compartir amb elles el procés i resultats.

Aquest curs hem comptat amb les següents col·laboracions:

 • La La Gabriela Secondi, neuròloga del CEDIAP de Ciutat Vella que ens va explicar de manera entenedora i detallada com funciona el cervell.
 • En Joan Pons, infermer al Regne Unit que ha treballat directament amb casos de COVID i ens va mostrar els diferents tipus de mascaretes i com ens protegeixen.
 • La Dra. Mònica Ubalde, biòloga especialitzada en contaminació atmosfèrica, Planificació urbana, medi ambient i salut que va recollir les nostres conclusions de com podem aprofitar la pandèmia de la Covid19 per a frenar el canvi climàtic i ens va encoratjar a posar-les en pràctica.
 • L’Elisa González, mare de l’escola, que ens va explicar de primera mà les dificultats que troba una persona amb mobilitat reduïda per moure’s pel barri.

 • Etapa 4. Traiem conclusions

S’interpreten els resultats i s’analitzen les dades per treure’n conclusions.

 • Etapa 5. Presentem conclusions i les posem en pràctica

Es presenten les conclusions i es comuniquem per compartir-les.

Aquesta comunicació pots ser de diverses maneres: compartir amb les famílies del grup, amb els altres grups del cicle en format de congrés, amb altres escoles o entitats mitjançant vídeos o publicacions, amb altres grups de l’escola fent xerrades o exposicions del tema….

En aquesta etapa també planifiquem com dur a la pràctica aquelles conclusions que es puguin aplicar a la vida real. En aquest sentit, els infants del grup de 3r B aquest curs han escrit una carta a l’alcaldessa explicant quines han estat les conclusions de la seva recerca i han demanat que es millorin alguns aspectes de l’adaptabilitat del barri per les persones amb mobilitat reduïda.

Tot el procés es documenta visualment amb una cartografia mural al passadís on consta la pregunta inicial i el procés que s’ha seguit per poder avaluar l’experiència a l’aula i poder-la compartir amb la resta del centre.

És molt important que els infants prenguin consciència de la metodologia que segueixen i de les fases que té el projecte. A més, les orientacions generals i que resulten prioritàries són:

 • Garantir que sigui l’alumnat el responsable de la construcció del coneixement, i establir processos en què el docent actuï com a guia, deixant els nois i noies que formulin les idees i les conclusions de manera autònoma en cada moment. 
 • Promoure la reflexió constant sobre els processos que cal seguir, la feina feta o els resultats, ja que serà tan important el contingut treballat com el procediment aplicat per arribar-hi.
 • Incentivar la comunicació entre els nois i noies, i donar rellevància a l’expressió de les emocions viscudes. 
 • Incloure la perspectiva de gènere i aspectes de diversitat intercultural en les activitats educatives.
 • Incentivar l’aplicació pràctica dels resultats de la seva investigació fomentant les finalitats socials de la investigació científica.
Comparteix aquest post!


Envia un comentari

Your email address will not be published.

TRADUEIX »