Mesures extraordinàries de /Salut per evitar els brots de la COVID-19 a les escoles

Benvolgudes famílies,
L’inici del proper curs té unes característiques extraordinàries a causa de la pandèmia per la COVID-19.
Ara més que mai, l’escola té un paper fonamental, perquè ha de garantir el dret a l’educació dels nostres infants i joves i ha de mantenir la seva funció de socialització i de formació en qualitat i equitat de milers d’estudiants.
Tot el sistema sanitari estarà bolcat en els vostres fills i filles, i coordinat amb els docents i el personal que treballa a la vostra escola, institut o centre educatiu. Durant aquests mesos, el col·lectiu educatiu i el sanitari hem posat en pràctica mesures que permeten l’inici del curs de manera presencial i segura, tot adaptant-nos a la situació epidemiològica i als brots que es puguin produir en cada moment i territori. El nostre objectiu és preservar l’accés a l’educació i alhora protegir i tenir cura de la salut de tothom.
Amb aquesta comunicació, des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya –i en coordinació amb el Departament d’Educació, us volem transmetre que la nostra voluntat és que la informació sobre els procediments i la situació de la comunitat escolar, en el marc de la pandèmia per la COVID-19, us arribi de forma molt directa per tal que estigueu al dia de les mesures, actuacions i decisions que es vagin prenent i que puguin afectar al desenvolupament del curs.
Us demanem tota la col·laboració i comprensió en aquesta etapa que s’obre plena d’expectatives, reptes i preguntes. De ben segur, en trobareu moltes en aquesta comunicació. També sabeu que és imprescindi-ble que continueu amb les mesures fora de l’escola: evitar contagis i detectar-los aviat, és clau perquè espuguin assolir amb èxit els objectius educatius i pedagògics.
Què heu de tenir en compte a diari abans d’accedir al centre educatiu?
L’alumne/a no pot tenir una temperatura superior als 37,5o ni haver reduït la temperatura amb antitèrmics.
– L’alumnat més gran de 6 anys hi ha d’entrar amb la mascareta ben posada.
– L’alumne/a no pot tenir cap d’aquests símptomes:

Febre o febrícula
Tos
Dificultat per a respirar
Mal de coll
Congestió nasal
Vòmits o diarrees
Mal de cap
Malestar
Dolor muscular

A MÉS, CAP PERSONA POT ACCEDIR-HI SI:
– Està en aïllament per ser positiu de COVID-19.
– Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19.
– Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
– Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19.

Quines són les mesures de prevenció a les classes per minimitzar els contagis?
Cada classe té la consideració de “grup estable de convivència” i, per tant, els seus membres poden relacionar-s’hi sense limitacions a infantil i primària si la situació epidemiològica ho permet –en cas que no sigui així, també hauran de dur mascareta a l’aula a partir de 6 anys. A partir de secundària, sempre hauran de dur mascareta.
El contacte entre altres grups/classes es veurà limitat i s’haurà de fer respectant les mesures de seguretat (mascareta i distància), que s’hauran de mantenir en els passadissos, patis i altres espais comuns.
També es veurà limitat amb alguns docents: a infantil i primària, els que treballin en diverses classes, hauran de fer servir mascareta i respectar la distància d’1,5 metres amb els alumnes.
A més es reforçarà la neteja, ventilació i desinfecció del centre, dels espais comuns i cal garantir l’accés a gel hidroalcohòlic i/o sabons allà on sigui necessari.
També s’aportarà tot el material gràfic i cartells per senyalitzar espais i fer recomanacions d’higiene i seguretat.

Com es fa la prevenció de casos de la COVID-19?
MESURES DE PREVENCIÓ I SEGURETAT


1 / MASCARETA
S’haurà de dur posada de casa i en bon estat. Només es poden manipular amb les mans les gomes (per treure-la i posar-la). Cada nen haurà de portar una bossa de paper o plàstic per desar-la en cas que sigui necessari.

A l’educació infantil i primària els nens i nenes d’un mateix grup estable de convivència poden rela-cionar-s’hi sense limitacions i, per tant i mentre les condicions epidemiològiques ho permetin, només hauran de dur mascareta quan comparteixin espai amb nens i nenes d’un altre grup. Malgrat això, si les condicions epidemiològiques ho requereixen, els nens i nenes, a partir de 6 anys, també hauran de dur mascareta a l’aula.
A partir de secundària la mascareta és obligatòria per a tot l’alumnat en tot el recinte escolar.
Entre grups no estables de convivència, s’haurà de respectar la distància mínima d’1,5 metres entre els nens i nenes.

2 / HIGIENE
Accés a gel hidroalcohòlic per fer una higiene de mans freqüent.
S’incrementa la neteja, ventilació i desinfecció dels espais.
Les escoles han d’implementar mesures específiques per a les entrades i sortides al centre, separar les taules, habilitar nous espais, etc.

I si hi ha un cas de COVID-19?
Si es produeix un positiu, tot el seu grup estable de convivència haurà de fer aïllament preventiu a casa durant 14 dies. A tots se’ls farà una prova PCR el més aviat possible. El resultat negatiu en aquesta prova als membres del grup no eximeix la necessitat de mantenir l’aïllament domiciliari durant 14 dies, atès que és el període màxim d’incubació del virus.
Vegeu l’annex – Procediment d’actuació

És possible que s’hagi d’aturar l’activitat presencial?
En funció de la situació del centre educatiu i l’estat de la pandèmia l’autoritat sanitària, en coordinació amb l’autoritat educativa, prendrà les mesures i les decisions que corresponguin i que seran resultat de la valoració sobre el terreny a cada centre.

En cas que s’hagi d’aturar l’activitat de forma presencial, la formació es continuarà fent via no presencial, garantint la continuïtat del curs escolar.

Alumnes amb malalties cròniques o d’elevada complexitat
Caldrà valorar cas per cas amb la família o tutor/a i l’equip pediàtric les implicacions a l’hora de reprendre l’educació presencial.
En cas que no es pugui fer activitat de forma presencial, la formació es continuarà fent, de manera personalitzada, per via no presencial, garantint la continuïtat del curs escolar.

Canals de comunicació entre /Salut i la comunitat educativa
Segurament, es faran ajustaments d’aquest procediment durant el curs escolar. L’experiència ens diu que cal una certa flexibilitat per incloure-hi millores i modificacions segons l’evidència científica sobre la COVID-19, que avança cada dia. I també en funció de la situació epidemiològica.
Per això us convidem a apuntar-vos als canals de comunicació que hem establert així com a La Meva Salut on, a través de l’eConsulta podreu contactar amb el vostre equip sanitari d’atenció primària.
Volem que estigueu ben informats per canals oficials i amb informació contrastada. Us agrairíem que compartíssiu amb els vostres contactes, amics i companys d’escola o institut els continguts que us aportem, si us semblen interessants.

La Meva Salut
Si no hi esteu donats d’alta o no ho estan els vostres fills/es, podeu fer-ho a: lamevasalut.gencat.cat/alta D’aquesta manera, a més dels resultats de les proves, també podreu rebre SMS que siguin del vostre interès.

Canal de Telegram
Per tenir informació al dia i de fonts oficials descarregueu l’aplicació (IOS o Android) i busqueu el canal /Salut Escola

Canal Salut
Hem obert un apartat al web perquè pugueu veure’n les darreres informacions que anirem actualitzant i penjant de forma constant. canalsalut.gencat.cat/salutescola

Seminaris web
Periòdicament farem sessions informatives amb professionals de referència del món sanitari a les quals us podreu apuntar pares i mares, familiars, tutors, docents i qualsevol persona de la comunitat educativa. Les dates i detalls els anunciarem a través del canal de Telegram.

Moltes gràcies a tothom per ajudar-nos a aconseguir una escola amb salut en un moment tan complicat.
Tots som claus per aconseguir que la COVID-19 no aturi l’educació dels nostres infants i joves.

Alba Vergés i Bosch, Consellera de Salut

Josep Bargalló Valls, Conseller d’Educació

Comparteix aquest post!


Envia un comentari

Your email address will not be published.

TRADUEIX »