Cultura digital


La cultura digital és un recull de tot el que ja té el centre. Permet tenir un coneixement global del centre en l’àmbit digital. Inclou procediments, acords i accions que el centre ja està realitzant i que permeten tenir una visió completa de la cultura digital que el centre ja ha assolit.

Què hi trobarem a la cultura digital?

  • Serveis del centre.
  • Desplegament curricular de la Competència Digital dels alumnes.
  • Acords del Claustre i del Consell Escolar.
  • Acolliment digital.
  • Portals digitals i xarxes socials.
  • Comunicació de la comunitat educativa.
TRADUEIX »