Cultura digital


ENLLAÇ A LA PÀGINA DE LA CULTURA DIGITAL

La cultura digital és un recull de tot el que ja té el centre. Permet tenir un coneixement global del centre en l’àmbit digital. Inclou procediments, acords i accions que el centre ja està realitzant i que permeten tenir una visió completa de la cultura digital que el centre ja ha assolit.

Què hi trobarem a la cultura digital?

  • Serveis del centre.
  • Desplegament curricular de la Competència Digital dels alumnes.
  • Acords del Claustre i del Consell Escolar.
  • Acolliment digital.
  • Portals digitals i xarxes socials.
  • Comunicació de la comunitat educativa.
TRADUEIX »