Benvinguts i benvingudes a l’Escola per aquest nou curs!

Aquest any tan especial hem fet un pla d’obertura que ja us vam compartir fa temps i que podeu consultar en aquesta mateixa web a l’apartat d’INFORMACIONS (PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE pel curs 2020-2021)

En aquest pla podeu consultar l’organització que hem adoptat per aquest curs (horari, entrades i sortides, agrupaments…) així com les mesures de seguretat que es duen a terme a l’escola.

Com sempre, volem donar la benvinguda a totes les famílies de l’escola, en especial a les que ho feu per primera vegada.  

Agraïm la confiança feta al projecte de l’Escola Drassanes i esperem anar teixint sobre aquesta confiança una bona relació amb l’objectiu comú d’educar les vostres filles i fills i enfortir la Comunitat Educativa.

 Aquest curs ens centrarem precisament en això, en la Comunitat que formem les persones de l’escola. 

Volem posar de manifest la diversitat de l’escola, el que ens uneix i el que ens diferencia treballant des de tres punts de vista

 • L’individual: qui sóc?
 • El relacional: què aprenc dels altres?
 • El comunitari: qui som?

La finalitat del projecte de curs és reforçar aquests lligams que fan d’una escola un petit mon on dominen les relacions i els aprenentatges i consolidar i fer conèixer el mon de l’escola Drassanes: DRASSAMON!

Dialogarem sobre vivències, creences, conviccions i mirades… Ens acompanyeu?

Més avall teniu les informacions generals més importants pel bon funcionament de curs. 

A les reunions de cicles, amb les mestres, s’explicaran amb més detall aquestes informacions i les del funcionament de cada classe.

No dubteu a preguntar el que no estigui prou clar o no acabeu d’entendre!

També us animem a participar a l’Associació de mares i pares de l’Escola, que fa més estreta aquesta col·laboració entre les famílies i l’escola tot millorant-ne el funcionament.

L’equip de mestres 


EQUIP DE MESTRES i altre personal de l’escola

Aquest curs, com ja heu vist al pla d’organització (http://escoladrassanes.cat/pla-dorganitzacio-de-centre-pel-curs-20-21/), hem organitzat el professorat per Comunitats Estables que agrupen els dos cursos del nivell.

COMUNITAT DE 3 ANYS

Marta Pascual

Lara Ballesté

Bea Blasco

Marta Santos

Meritxell Piñol

Mireia Cuquet

COMUNITAT DE 4 ANYS

Núria Casals

Claudia Tellado

Daniel Martínez

Mariona Borràs

Ramon Lostao

COMUNITAT DE 5 ANYS

Assumpta Torras

Sílvia Bernat

Cristina Rueda 

Montse Julià

COMUNITAT DE 1R

Eva Bau

Núria Ferreres

Patricia Mari

Irene de la Calle

COMUNITAT DE 2N

Arantza Mañeca

Alexis Prats

Dafne galeano

Núria Saltor

COMUNITAT DE 3R

Jordi Crespo

Marta Hernández 

Eduard Mas

Mercè Vidal

Cristina Candela

COMUNITAT DE 4T

Ferran Server

Lídia Jacques

Andrea Gerpe 

Lidia Muelle

Alfons Espinosa

COMUNITAT DE 5È

Núria Díaz

Fran Moraleda

Maria Arias

Núria Jiménez

Gisela Rocabruna

COMUNITAT DE 6È

Inés Pascual

Montse Rodríguez

Gemma Cortés

Helena Jara 

Yaiza Fernández

A més, l’escola compta amb altres professionals 

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL 

Yolanda Mallofré

TALLERS D’ART 

Maria Berzosa

Pati Rosales

TALLER D’ESCALADA

Joan Jover

SUPORT DE NECESSITATS EDUCATIVES

Mercè Chaure

Yolanda Boada

PSICOPEDAGOGA 

Carolina Ursueguia 

EQUIP D’ATENCIÓ SOCIAL

Caridad Villar

Vero Villar

Gemma Torrijos

ADMINISTRACIÓ

Núria González

CONSERGERIA

Lola Agra

COORDINACIÓ MENJADOR I EXTRAESCOLARS

Raquel Fernández

CUINA

Ana de Castro

Merche González

MENJADOR

Claudia Estrada

Lautaro Tesoriere

Nuria Estopañan

Glòria Tiñena

Rocio Fragua

Sanaa Marjani

Andrea Benedicto

Fermí Naudi

Vanesa Gómez

Gisela Martínez

Luca Cosimo Roma

EQUIP DE NETEJA

Venera Jamoldinova

Mercedes 

Helena Castillo

Mª José Martínez

Maria Rocha

MANTENIMENT

Elias                                                                                                                                                       

CONSELL ESCOLAR

L’òrgan màxim de l’escola és el Consell Escolar. Hi ha L’equip Directiu, una representació de famílies, de mestres, del personal de l’escola, de l’AMPA i de l’Ajuntament

Representants de les famílies: Sara Pérez, Kerry Kurtzman, Nadia Saaou i Pau Freixa.

Representants de les mestres: Assumpta Torres, Eva Bau, Elisabet Freixas, Núria Casals, Ana Prior i Lídia Jacques.

Representant del Personal no docent: Meritxell Piñol

Representant de l’AFA: Elisa González

Representant de l’Ajuntament: Mariona Boixadé

Equip Directiu: Montserrat Julià (Cap d’estudis), Núria Saltor (Secretaria) i Alfons Espinosa (Director) 

CALENDARI ESCOLAR

D’acord amb la normativa de la Generalitat, les classes comencen el dia 14 de setembre de 2020 i acaben el dia 22 de juny de 2021

Vacances de Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos

Vacances de Setmana Santa: del 29 de març al 5 d’abril ambdós inclosos

Seran dies de festa, a més dels festius generals, els següents dies de lliure disposició acordats en Consell Escolar:

 • dilluns 7 de desembre de 2020
 • dilluns 15 de febrer de 2021
 • divendres 21 de maig de 2021

Els dies de Festa Local que determina l’Ajuntament de Barcelona: la Mercè el 24 de setembre i el dilluns 24 de maig, segona Pasqua

Podeu consultar aquestes dates i altres esdeveniments (sortides, festes…) al calendari web de l’escola:  http://escoladrassanes.cat/calendari/

HORARI ESCOLAR

Aquest curs a l’escola fem 5 hores de classe. 

L’horari de les classes és:

 • matí: de les nou a dos quarts d’una (09:00 a 12:30) 
 • tarda: de dos quarts de tres a les quatre (14:30 a 16:00)

Les entrades i sortides d’infantil (seguint el pla d’organització del centre: http://escoladrassanes.cat/pla-dorganitzacio-de-centre-pel-curs-20-21/) són deu minuts abans al matí i a la tarda

 • matí: de 08:50 a 12:30
 • tarda: de 14:30 a 15:50

El dia 21 de desembre i del 7 al 22 de juny seran de jornada continuada (només al matí).

ASSISTÈNCIA

L’assistència a l’escola és obligatòria, també en temps de pandèmia, sempre que l’escola estigui oberta, per tant, quan un alumne falta, els pares n’han de justificar l’absència a la mestra. 

Durant les quarantenes de grup, les connexions i les tasques que programa l’escola per seguir les classes des de casa SÓN OBLIGATÒRIES. Els infants de primària que no es connectin durant els dies de confinament se’ls computarà falta d’assistència (com quan no venen a l’escola) 

Recordem que els nens i les nenes no poden sortir de l’escola sols sense l’autorització escrita del pare, mare o tutors.

En cas d’absència llarga cal que els pares signin un document indicant els dies que l’alumne no assistirà a classe i el motiu. Si l’absència és de més de dos mesos es pot perdre la plaça escolar.

PUNTUALITAT

S’ha d’arribar a l’escola amb puntualitat.

AQUEST CURS ÉS ESPECIALMENT IMPORTANT! 

EL FET DE NO RESPECTAR ELS HORARIS D’ENTRADES I SORTIDES POT GENERAR ACUMULACIONS DE PERSONES QUE PODEN AFAVORIR LA PROPAGACIÓ DEL VIRUS.

Per això, LES FAMÍLIES QUE ARRIBIN TARD S’HAURAN D’ESPERAR A QUE HAGI ENTRAT TOT EL TORN PER ACCEDIR A L’ESCOLA.

ELS ALUMNES S’HAN DE RECOLLIR A LES 12:30 DEL MIGDIA I A LES 15:50 0 16:00 DE LA TARDA  PUNTUALMENT

Si no es venen a recollir els alumnes a l’hora, es seguirà el procediment establert a les Instruccions de la Generalitat.

Es fa un registre dels retards.

No es pot recollir un altre alumne sense l’autorització escrita del seu pare, mare o tutor.

SORTIDES

Les sortides i les colònies formen part de la formació dels alumnes. 

Cada cicle prepara les sortides adequades als temes que es treballen durant el curs i que formen part del currículum obligatori.  Es procura també participar en les diverses activitats que s’organitzen al barri i que són adequades al treball que es realitza a les aules.

Per assistir-hi, els alumnes han de tenir signada l’autorització de la família.

ENTREVISTES AMB MESTRES

Cada mestre té un horari per a poder fer entrevistes amb els pares i mares. 

Els primers dies de curs us els faran saber.

En cas de necessitat fora dels horaris establerts es pot acordar una altra hora.

REUNIONS DE CLASSE

És una reunió general dels pares de cada classe amb la seva tutora o tutor i les altres mestres del  grup, per informar de l’organització, les normes i el treball de cada curs.

Aquest curs, degut a la pandèmia, es buscaran els mecanismes més adequats per fer arribar aquestes informacions a la major part de famílies evitant la reunió presencial.

També es proposarà una data per fer una reunió de tancament de curs si la situació ho permet.

Les dates exactes es faran saber els primers dies de curs i es publicaran amb antelació al CALENDARI del WEB de l’escola on també podeu consultar altres activitats i sortides que es fan durant el curs. http://escoladrassanes.cat/calendari/

ENTREVISTES AMB DIRECCIÓ

Si necessiteu entrevista amb la direcció heu de demanar cita prèvia al correu de l’escola escoladrassanes@xtec.cat o per wsp al 634 28 81 72

EQUIP D’ATENCIÓ SOCIAL

Per necessitats o consultes de caràcter social podeu posar-vos en contacte amb l’Equip Social format per l’educadora i la integradora socials. (Vero i Gemma)

Podeu demanar cita prèvia per wsp al 677 462 178

INFORMES D’AVALUACIÓ

Durant el curs escolar es lliuren a les famílies informes escrits en els que les mestres informen tant dels aspectes d’aprenentatge com dels aspectes de relació amb els companys i mestres.

 • INFANTIL: dos informes:
  • del 25 al 29 de gener
  • del 23 al 25 de juny
 • PRIMÀRIA: tres informes, 
  • la setmana del 14 a l’16 de desembre
  • la setmana del 22 al 26 de març
  • del 23 al 25 de juny

 

CONVIVÈNCIA

El funcionament de l’escola es basa en el respecte mutu entre totes les persones que la formen: alumnes, famílies, mestres, personal no docent i tothom qui hi intervé. També en tenir cura i fer bon ús dels materials i dels espais dels que es disposa. 

Per aconseguir una bona convivència cal exigir el compliment d’unes normes que es treballen a les aules amb els alumnes.

Cada curs l’escola organitza campanyes per la millora de la convivència que s’enmarquen en el pla de Convivència del Centre.

En aquestes campanyes intentemn fomentar el tracte amable, l’amistat entre les persones de la comunitat, les xarxes interpersonals, la diversitat…

PAGAMENTS: QUOTA ÚNICA 100€

Aquest curs, de forma excepcional, les quotes de material i sortides són més baixes perquè l’escola ha rebut una subvenció europea per pal·liar els efectes de la COVID19. (Pla de Millora de les Oportunitats Educatives)

 • EXCEPTE la quota de primer i segon que serà 140€ (s’afegeixen 40€ de piscina)
 • Aquesta quota NO inclou les colònies de 1r, 4rt i 6è.

Aquesta quota única es desglosas de la següent manera:

Quota de  material escolar: 40€

Els materials que els alumnes fan servir: llapis, fulls, colors, pintures, tisores, cartolines…, no són gratuïts, ni estan subvencionats, ni hi ha ajudes.  Els pares o tutors han de pagar, per tant, aquests materials.

Quota de llibres i material imprès:40€

Amb aquests diners  es paga el material didàctic, les fotocòpies que els mestres preparem per a fer els treballs a classe, els llibres i quadernets que s’utilitzen i les llicències digitals

Quota de piscina: 40€

Els alumnes de 1r i 2n de Primària aniran a la piscina un cop a la setmana a partir d’octubre.

El preu de la piscina és només 40€ perquè està subvencionat en una bona part per l’Ajuntament.

Quota de sortides: 20€

És un preu global que inclou totes les sortides per aquest curs.

AQUEST CURS, EXCEPCIONALMENT ES DESCOMPTARÀ A LES FAMÍLIES QUE HAVIEN PAGAT LA QUOTA COMPLERTA EL CURS PASSAT LA PART PROPORCIONAL AL TEMPS DE CONFINAMENT.

REBREU UNA CARTA AMB LA QUANTITAT QUE HEU DE PAGAR EXACTAMENT.

El termini màxim de pagament és el MES DE GENER.

Es pot fer de manera fraccionada i sempre que hi hagi dificultats podeu parlar amb direcció.

Us recordem que:

 • A l’escola tenen tot el que necessiten, per tant no han de portar de casa ni material, ni joguines, ni pilotes, consoles, mp3, mòbils…
 • Només han de portar cada dia una motxilla amb la carmanyola de l’esmorzar, l’agenda i el material que hagin hagut de portar a casa.  

COM FER EL PAGAMENTS? 

S’ha de fer al Caixer automàtic: Caixa oberta a qualsevol oficina de “La Caixa” o per internet a la “línia oberta” i portar el resguard a l’escola. És molt important que en el concepte hi surti el NOM de l’alumne i el CURS.

Si es fa l’ingrés a la “finestreta” la Caixa cobra comissió.

Compte número: ES 87 2100-0867-02-0200227389

Si voleu fer el pagament amb targeta o teniu algun dubte respecte aquest tema la Núria González, l’administrativa, us atendrà presencialment:

 • els dilluns de 09:30 a 11:00
 • els dimecres de 15:00 a 16:30

 

MENJADOR

El preu del menjador per aquest curs és de 6,10 euros per infant i dia isí es fa ús fixe i  …………  si és esporàdic.

Es serviran quatre tipus de menú: menú amb carn, menú sense carn, menú sense vedella i menú amb carn halal. 

A principi de curs s’haurà de fer la inscripció pels alumnes que es quedin fixes a dinar.

S’ha d’avisar si l’infant no assistirà al menjador abans de les 10.00 (mitjançant Whatsapp al telèfon de la coordinadora 617854375) SI NO S’AVISA ABANS DE LES 10.00, ES COBRARÀ EL DIA DE MENJADOR. 

S’ha de formalitzar la inscripció al menjador mitjançant la fitxa d’inscripció (la trobareu a l’espai menjador del web: http://escoladrassanes.cat/menjador/ ) , tot i que sigui un cas esporàdic. 

Si l’infant té intoleràncies o al·lèrgies, cal avisar a l’equip de menjador i entregar a la coordinadora l’informe mèdic pertinent. 

Els menús del mes estan exposats a la cartellera de l’escola i al web http://escoladrassanes.cat/menu-del-mes/

Els alumnes de P3,  si els pares ho volen, fan la migdiada. En aquest cas han de portar la roba necessària.

Les monitores fan informes per a les famílies dels alumnes que es queden regularment al menjador. A P3 donen una petita informació diària.

Els alumnes que no tinguin un comportament adequat, no podran fer ús del servei de menjador.

Es farà una reunió informativa a principi de curs, però podeu consultar tota la informació sobre el temps del migdia al web de l’escola: http://escoladrassanes.cat/menjador/

Per qualsevol dubte o gestió referida al menjador podeu posar-vos en contacte amb la coordinadora al correu Coordinaciodrassanes@fundesplai.org o demanant cita per wsp al 617 85 43 75

AJUTS (beques)

L’escola informarà a les xarxes i cartelleres de les convocatòries i resolucions dels ajuts tant de menjador com d’altres que hagi de gestionar.

Per dubtes sobre ajuts i beques contacteu amb l’equip social (Vero i Gemma)

ALIMENTACIÓ I SALUT

Esmorzars:

Els nens i nenes han d’esmorzar bé abans de venir a l’escola.

Per menjar a l’hora del pati han de portar dins d’una carmanyola, alguna cosa lleugera que els ajudi a arribar a l’hora de dinar i que sigui el més natural possible: un petit entrepà, fruita, galetes… No han de portar ni iogurts, ni pastissets, ni sucs de fruita, ni cap altra mena de beguda. 

L’escola vol ser sostenible, per això demanem que no feu servir paper d’alumini per embolicar els esmorzars.

No es poden portar ni xiclets ni llaminadures.

Aquests curs hauran de portar una cantimplora per l’aigua, no usarem gots a les aules.

Salut:

Durant el curs escolar, el servei de salut de l’Ajuntament porta a terme els controls de vacunes i de salut que són preceptius.

Medicaments:

A l’escola no podem donar medicaments als alumnes. Ni les mestres ni les monitores de menjador . Només es pot donar quan no hi ha cap altra solució i amb la recepta mèdica i autorització signada pels pares a direcció.

 

AMPA (Associació de mares i pares)

Promou la intervenció dels pares dels alumnes en el control i la gestió del Centre a través de la participació de tothom

Coopera en les activitats educatives del Centre

Programa i realitza activitats pròpies per a totes les famílies

Fa de nexe entre el centre i el seu entorn

Realitza activitats culturals i de formació de pares

Per ser soci de l’AMPA cal pagar una quota anual que aquest curs és de 15€

Inclou les activitats que organitza l’AMPA: festes, activitats per a les famílies, xerrades…. 

No inclou les activitats extraescolars, tot i que la majoria són subvencionades.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

L’Associació de Pares i Mares (AMPA) organitza moltes activitats extraescolars de 4.00 a 5.00. i l’acollida matinal de 8:00 a 9:00

A principi de curs, es dóna tota la informació i els períodes de matrícula.

Moltes de les activitats són becades.

Podeu consultar les activitats que s’ofereixen en aquest enllaç: http://escoladrassanes.cat/afa/

Per qualsevol dubte o gestió referida a les extraescolars podeu posar-vos en contacte amb la coordinadora al correu Coordinaciodrassanes@fundesplai.org o demanant cita per wsp al 617 85 43 75

 
TRADUEIX »