Benvinguts i benvingudes a l’Escola per aquest nou curs!

Donem la benvinguda a totes les famílies de l’escola, en especial a les que ho feu per primera vegada.  

Agraïm la confiança feta al projecte de l’Escola Drass

anes i esperem anar teixint sobre aquesta confiança una bona feina. 

Durant tot aquest curs, compartirem molts moments i moltes experiències. Esperem que siguin positives per a tots: alumnes, famílies, mestres i tot el personal d’escola. Ens uneix una finalitat comuna: educar els vostres fills i filles.

Aquest curs farem CONNEXIONS

El curs passat vam explorar diferents camins que creiem que són pilars de l’escola i vam descobrir que tots ells, i altres que encara no hem explorat, estan connectats.

Entenem que els infants són éssers globals que hem de mirar desde totes les seves dimensions: Intel·lectual, Emocional, Corporal i Relacional; i que aprenen de forma global, en companyia dels altres i fent connexions entre sabers i vivències.

És per això que volem establir connexions entre els conceptes que defineixen l’escola, el seu entorn i les persones que l’habitem, amb els nostres orígens i destins.

Connectem-nos! Preparats, preparades?

Amb aquest document us fem arribar a totes les famílies les informacions generals més importants pel bon funcionament de curs. 

A les reunions de cicles, amb les mestres, s’explicaran amb més detall aquestes informacions i les del funcionament de cada classe.

No dubteu a preguntar el que no estigui prou clar o no acabeu d’entendre!

També us animem a participar a l’Associació de mares i pares de l’Escola, que fa més estreta aquesta col·laboració entre les famílies i l’escola tot millorant-ne el funcionament.

L’equip de mestres 

 

 • 1. EQUIP DE MESTRES i altre personal de l’escola

Educació Infantil

 • Classe de 3 anys Cargols:  Marta Pascual
 • Classe de 3 anys Tortugues:  Claudia Tellado
 • TEI classes P3: Meritxell Piñol              
 • Classe de 4 anys ConillsLara Ballesté
 • Classe de 4 anys Eriçons: Sílvia Bernat         
 • Classe de 5 anys Dofins: Rosalina Arriazu
 • Classe de 5 anys Balenes:  Assumpta Torras
 • Mestres de suport:  Núria Casals, Beatriz Blasco,  Daniel Martínez , Mariona Borràs, Blanca Pedraza i Montse Julià

Educació primària

 • Classe de Primer  A: Elisabet Freixas
 • Classe de Primer  B: Alexis Prats
 • Classe de Segon A: Eva Bau
 • Classe de Segon  B: Marta Hernández
 • Classe de Tercer A: Jordi Crespo
 • Classe de Tercer B: Núria Farreras
 • Classe de Quart A: Inés Pascual
 • Classe de Quart B: Núria Díaz
 • Classe de Cinquè A: Celia Cañabate
 • Classe de Cinquè B: Lourdes Caballer
 • Classe de Sisè A: Lídia J.Samsó
 • Classe de Sisè B: Montserrat Rodríguez

 

 • Especialistes d’Educació Especial: Clara Cots i Lídia Muelle
 • Especialistes d’Anglès:  Ana Prior i Eduard Mas
 • Especialista d’Educació Física: Fran Moraleda
 • Especialistes de Música: Dafne Galeano i Laura Magraner
 • Especialista de Religió: Ramon Lostao
 • Aula d’Acollida: Gemma Cortés
 • Mestres de suport: Núria Saltor, Patrícia Mari, Mireia Camarasa, Irene de la Calle, Sara Cuadrado, Elisenda Rovira i Alfons Espinosa.                                                                                                                                                                                 

Equip d’atenció social  

 • Educadora Social: Vero Villar
 • Integradora Social: Yasmina Soriano

Equip Directiu  

 • Cap d’estudis:  Montserrat Julià                  
 • Secretària: Núria Saltor
 • Director: Alfons Espinosa

Coordinadores de cicle

 • Cicle de petits: Núria Casals
 • Cice de mitjans: Eva Bau
 • Cicle de grans: Inés Pascual

 

 • Conserge Lola Agra
 • Administrativa Núria Gonzàlez

A més comptem amb la intervenció de les membres de l’Equip Psicopedagògic de Ciutat Vella (EAP): psicòloga i assistent social, la col·laboració d’una referent dels serveis socials de l’Ajuntament i l’assessorament de la coordinadora del programa LIC.

 

 • 2. ORGANIGRAMA DE L’ESCOLA

L’escola la formen:      

 • ALUMNES
 • CLAUSTRE: Totes les mestres de l’escola
 • EQUIP DIRECTIU: Director, Cap d’estudis, Secretària
 • MARES I PARES de tots els alumnes (AMPA)
 • PERSONAL NO DOCENT: Conserge i administrativa

L’òrgan màxim de l’escola és el Consell Escolar. Hi ha una representació de tots els que formen l’escola i de l’Ajuntament.

– MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR:

Representants dels pares:     

 • Sara Pérez
 • Kerry Kurtzman
 • Nadia Saaou
 • Pau Freixa

Representants de les mestres:      

 • Assumpta Torres
 • Eva Bau
 • Elisabet Freixas
 • Núria Casals
 • Ana Prior
 • Lídia J.Samsó

Representant del Personal no Docent:

 • Meritxell Piñol

Representant de l’AFA:

 • Elisa González

Representant de l’Ajuntament:

 • Mariona Boixadé

Equip Directiu  

 • Cap d’estudis: Montserrat Julià                  
 • Secretaria: Núria Saltor
 • Director: Alfons Espinosa

 

 • 3. CALENDARI ESCOLAR 

  Pots baixar-te una versió per imprimir del calendari fent clic aquí

D’acord amb la normativa de la Generalitat, les classes comencen el dia 12 de setembre de 2019 i acaben el dia 19 de juny de 2020

Vacances de Nadal: del 21 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos

Vacances de Setmana Santa: del 4 al 13 d’abril ambdós inclosos

Seran dies de festa, a més dels festius generals, els següents dies de lliure disposició acordats en Consell Escolar:

 • dilluns 4 de novembre de 2019
 • dilluns 24 de febrer de 2020
 • divendres 29 de maig de 2020

Els dies de Festa Local que determina l’Ajuntament de Barcelona: la Mercè el 24 de setembre i el dilluns 1 de juny, segona Pasqua

INFANTIL (P3, P4, P5) i PRIMÀRIA (1r a 6è)

L’horari de les classes és:

de dos quarts de 9 a una del matí (8.30 a 13h) i

de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda (15 a 16.30h).

Els alumnes d’Infantil poden entrar de 8:30 a 9h del matí.

El dia 22 de desembre i del 11 al 21 de juny seran de jornada continuada amb horari de 8:30 a 12:30h del matí.

– ASSISTÈNCIA

L’assistència a l’escola és obligatòria, per tant quan un alumne falta els pares n’han de justificar l’absència a la mestra.

Recordem que els nens i nenes no poden sortir de l’escola sols sense l’autorització escrita dels pares o tutors.

En cas d’absència llarga cal que els pares signin un document indicant els dies que l’alumne no assistirà a classe i el motiu. Si l’absència és de més de dos mesos es pot perdre la plaça escolar.

– PUNTUALITAT

S’ha d’arribar a l’escola amb puntualitat . Per això, no es permetrà l’entrada a l’aula quan una classe ja hagi començat.

ELS ALUMNES S’HAN DE RECOLLIR

A LA  una DEL MIGDIA I A LES 4.30 DE LA TARDA  

PUNTUALMENT

Si no es venen a recollir als alumnes a l’hora, es seguirà el procediment establert a les Instruccions de la Generalitat.

Es fa un registre dels retards.

No es pot recollir un altra alumne sense l’autorització escrita dels seus pares.

– SORTIDES

Les sortides i colònies formen part de la formació dels alumnes .

Cada cicle prepara les sortides adequades als temes que es treballen durant el curs i que formen part del currículum obligatori.  Es procura també participar en les diverses activitats que s’organitzen al barri i que són adequades al treball que es realitza a les aules.

Per assistir-hi, els alumnes han de tenir signada l’autorització de la família.

 

 • 4. ENTREVISTES, VISITES, REUNIONS

– ENTREVISTES AMB MESTRES

Cada mestre té un horari per a poder fer entrevistes amb els pares i mares.

Els primers dies de curs us els faran saber.

En cas de necessitat fora dels horaris establerts es pot acordar una altra hora.

– REUNIONS DE CLASSE

És una reunió general dels pares de cada classe amb la seva tutora o tutor i les mestres del curs, per informar de l’organització, les normes i el treball de cada curs.

També es proposa una data per fer una reunió de tancament de curs.

Les dates exactes es faran saber els primers dies de curs i es publicaran amb antelació al CALENDARI del WEB de l’escola on també podeu consultar altres activitats i sortides que es fan durant el curs.

– ENTREVISTES AMB DIRECCIÓ

L’horari de Direcció per a qualsevol consulta serà:

 • Matins: dilluns de 9:00 a 10:00 i dimecres d’ 11:00 a 12:00
 • Tardes: dimecres i dijous de 16:30 a de 17:30
 • I hores convingudes.

-INFORMES D’AVALUACIÓ

Durant el curs escolar es lliuren als pares informes escrits en els que les mestres informen tant dels aspectes d’aprenentatge com dels aspectes de relació amb els companys i mestres.

 • INFANTIL: dos informes: un a finals de gener i l’altre a final de curs
 • PRIMÀRIA: tres informes: un al final de cada avaluació

 Es publicaran unes dates i horaris cada trimestre per lliurar els informes personalment a les famílies.

 

 • 5. NORMES DE CONVIVÈNCIA

El funcionament de l’escola es basa en el respecte mutu entre totes les persones que la formen: alumnes, famílies, mestres, personal no docent i tothom qui hi intervé. També en tenir cura i fer bon ús dels materials i dels espais dels que es disposa.

Per aconseguir una bona convivència cal exigir el compliment d’unes normes que amb els alumnes es treballen a les aules.

 

 • 6.PAGAMENTS: QUOTA ÚNICA 130€ 

  • EXCEPTE la quota de primer i segon que serà 170€ (s’afegeixen 40€ de piscina)
  • Aquesta quota NO inclou les colònies de 1r, 4rt i 6è.

– Material escolar

Els materials que els alumnes fan servir: llapis, fulls, colors, pintures, tisores, cartolines…, no són gratuïts, ni estan subvencionats, ni hi ha ajudes.  Els pares o tutors han de pagar, per tant, aquests materials.

Per tot el curs tots els alumnes han de pagar 50 € en concepte de material escolar.

– Llibres i material imprès

Tampoc hi ha gratuïtat en els llibres de text, quaderns, fitxes… i altre material imprès.

Amb aquests diners també es paguen el material didàctic i les fotocòpies que els mestres preparem per a fer els treballs a classe i els llibres i quadernets que s’utilitzen.

Aquesta quantitat és de 40 €

– Sortides

El preu global de totes les sortides per aquest curs serà de 25€ per tots els alumnes

– AMPA

La quota de soci de l’AMPA són 15 € al curs. Inclou les activitats que organitza l’AMPA: festes, activitats per a les famílies, xerrades….

No inclou les activitats extraescolars, tot i que la majoria són subvecionades.

– Piscina

Els alumnes de 1r i 2n de Primària aniran a la piscina un cop a la setmana a partir d’octubre.

El preu de la piscina és de 40€ per a tot el curs, ja que està subvencionada en una bona part per l’Ajuntament.

 

PAGAMENTS A LA CAIXA

Compte número: ES 87 2100-0867-02-0200227389

S’ha de fer al Caixer automàtic: Caixa oberta a qualsevol oficina de “La Caixa” o per internet a la “línia oberta” i portar el resguard a l’escola. És molt important que en el concepte hi surti el nom de l’alumne i el curs.

Si es fa l’ingrés a la “finestreta” la Caixa cobra comissió.

El termini màxim de pagament és el mes de gener.

Es pot fer de manera fraccionada i sempre que hi hagi dificultats podeu consultar la direcció.

Us recordem que:

 • A l’escola tenen tot el que necessiten, per tant no han de portar de casa ni material, ni joguines, ni pilotes, consoles, mp3, mòbils…
 • Només han de portar cada dia una motxilla amb la carmanyola de l’esmorzar, l’agenda, els deures, el llibre de lectura, el que necessiten per estudiar, …  

– Ajudes (Beques)

L’escola informarà a la cartellera si el Consorci d’Educació de Barcelona ha concedit l’ajut de menjador als alumnes que el van demanar.

 

 • 7. MENJADOR

El preu del menjador per aquest curs és de 6,10 € per infant i dia.

Del 12 al 19 de setembre (de 8:30 a 10:00h) s’haurà de fer la inscripció pels alumnes que es quedin fixes a dinar.

 

Els menús del mes estan exposats a la cartellera de l’escola i a la web

Els alumnes de P3, si els pares ho volen, fan la migdiada. En aquest cas han de portar la roba necessària.

Les monitores fan informes per a les famílies dels alumnes que es queden regularment al menjador. A P3 donen una petita informació diària.

Cada infant porta un tovalló de roba.

Els alumnes que no tinguin un comportament adequat, no podran fer ús del servei de menjador.

Es farà una reunió informativa durant la primera quinzena d’octubre.

Es serviran tres tipus de menús: menú amb carn, menú vegetarià i menú halal.

Les famílies que s’incorporen a l’escola trien un dels menús que es manté durant tota l’escolaritat de l’alumne, tret que la família demani un canvi explícitament.

Els menús compten amb productes ecològics: llegums, fruita…

 

 • 8.ALIMENTACIÓ I SALUT

– Esmorzars:

Els nens i nenes han d’esmorzar bé abans de venir a l’escola.

Per menjar a l’hora del pati han de portar dins d’una carmanyola, alguna cosa lleugera que els ajudi a arribar a l’hora de dinar i que sigui el més natural possible: un petit entrepà, fruita, galetes… No han de portar ni iogurts, ni pastissets, ni sucs de fruita, ni cap altra mena de beguda.

L’escola vol ser sostenible, per això demanem que no feu servir paper d’alumini per embolicar els esmorzars.

No es poden portar ni xiclets ni llaminadures.

– Salut:

Durant el curs escolar, el servei de salut de l’Ajuntament porta a terme els controls de vacunes i de salut que són preceptius.

– Medicaments:

Les mestres no poden donar medicaments als alumnes. Només es pot donar quan no hi ha cap altra solució i amb la recepta mèdica i autorització signada pels pares a direcció.

 

9. AMPA (Associació de mares i pares)

Promou la intervenció dels pares dels alumnes en el control i la gestió del Centre a través de la participació de tothom

Coopera en les activitats educatives del Centre

Programa i realitza activitats pròpies per a totes les famílies

Fa de nexe entre el centre i el seu entorn

Realitza activitats culturals i de formació de pares

Per ser soci de l’AMPA cal pagar una quota anual que aquest curs és de 15 Euros

 

10.ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

L’Associació de Pares i Mares (AMPA) organitza moltes activitats extraescolars en horari de migdia i de 4.30 a 5.30. A principi de curs, es dóna tota la informació i els períodes de matrícula.

Moltes de les activitats són becades.

Depenent de la demanda, s’ofereix un servei d’acollida de 8:00 a 8:30 del matí.

 

TRADUEIX »