Benvinguts i benvingudes a l’Escola  per aquest nou curs!

 

 

Donem la benvinguda a totes les famílies de l’escola, en especial a les que ho feu per primera vegada.  

Agraïm la confiança feta al projecte de l’Escola Drassanes i esperem anar teixint sobre aquesta confiança una bona feina.

Aquest curs, el nostre lema és CAMINS. Després de la reflexió del curs passat, on volíem trobar el que és la nostra escola i el que volem que sigui, comencem ara a moure’ns per aconseguir-ho.

I els camins que volem recórrer són diversos, desconeguts i infinits, però nosaltres ens n’hem plantejat tres que volem que siguin principals:

                                                  

TRANSFORMAR                       GAUDIR                         CONVIURE

Us convidem a caminar amb nosaltres!

Un cop més us fem arribar a totes les famílies les informacions generals més importants pel bon funcionament de curs. En les reunions de cicles, amb les mestres, s’explicaran amb més detall aquestes informacions i les del funcionament de cada classe.

No dubteu a preguntar el que no estigui prou clar o no acabeu d’entendre!

 

Esperem que aquest llarg període de temps en el que compartirem molts moments i moltes experiències siguin positiu per tots:alumnes, famílies, mestres i tot el personal d’escola. Ens uneix una finalitat comuna: educar als vostres fills i filles.

 

Per això també us animem a participar a l’Associació de mares i pares de l’Escola, que fa més estreta aquesta col·laboració entre les famílies i l’escola tot millorant-ne el funcionament.

 

 • 1. EQUIP DE MESTRES i altre personal de l’escola

Educació Infantil

 • Classe de 3 anys Cargols:  Lara Ballesté
 • Classe de 3 anys Tortugues:  Claudia Tellado
 • TEI classes P3: Meritxell Piñol              
 • Classe de 4 anys:  Conills Rosalina Arriazu
 • Classe de 4 anys:  Eriçons Daniel Martínez            
 • Classe de 5 anys:  Dofins Sílvia Bernat
 • Classe de 5 anys: Balenes Elisabet Freixas
 • Mestres de suport:  Núria Casals, Beatriz Blasco,  Montserrat Brasó, Liliana Salazar i Montse Julià

Educació primària

 • Classe de Primer  A: Eva Bau
 • Classe de Primer  B: Assumpta Torras
 • Classe de Segon A: Jordi Crespo
 • Classe de Segon  B: Maria Fabra
 • Classe de Tercer A: Alexis Prats
 • Classe de Tercer B: Patrícia Mari
 • Classe de Quart A: Celia Cañabate
 • Classe de Quart B: Olga Gil
 • Classe de Cinquè A: Lídia Jacques
 • Classe de Cinquè B: Cristina Sardà
 • Classe de Sisè: Inés Pascual

 

 • Especialistes d’Educació Especial: Clara Cots i Maria Garriga
 • Especialistes d’Anglès:  Ana Prior i Eduard Mas
 • Especialista d’Educació Física: Mariví Blasco
 • Especialista de Música: Gemma Cortés
 • Especialista de Religió: Ramon Lostao
 • Aula d’Acollida: M. Luz Sanz
 • Mestres de suport: Núria Saltor, Marisa Cabellos, Agueda Antolín, Pilar Romero, Susana López i Alfons Espinosa.                                                                                                                                                                                 

Equip d’atenció social  

 • Educadora Social: Vero Villar
 • Integradora Social: Yasmina Soriano

Equip Directiu  

 • Cap d’estudis:  Montserrat Julià                  
 • Secretària: Núria Saltor
 • Director: Alfons Espinosa

 

 • Conserge Lola Agra
 • Administrativa Núria Gonzàlez

A més comptem amb la intervenció de les membres de l’Equip Psicopedagògic de Ciutat Vella (EAP): psicòloga i assistent social, la col·laboració d’una referent dels serveis socials de l’Ajuntament i l’assessorament de la coordinadora del programa LIC.

 

 • 2. ORGANIGRAMA DE L’ESCOLA

L’escola la formen:      

 • ALUMNES
 • CLAUSTRE: Totes les mestres de l’escola
 • EQUIP DIRECTIU: Director, Cap d’estudis, Secretària
 • MARES I PARES de tots els alumnes (AMPA)
 • PERSONAL NO DOCENT: Conserge i administrativa

L’òrgan màxim de l’escola és el Consell Escolar. Hi ha una representació de tots els que formen l’escola i de l’Ajuntament:

CONSELL ESCOLAR

Equip Directiu

Representants dels mestres Representants de les mares i pares Representant del personal no docent

Representant de l’Ajuntament

– MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR:

Representants dels pares:     

 • Najat Azzaouzi
 • Nàdia Saaou
 • Sara Pérez
 • Joan Llopart
 • Rebecca Bowden

Representants de les mestres:      

 • Ana Prior
 • Eva Bau
 • Montserrat Bras
 • Marisa cabellos

Representant del Personal no Docent:

 • Meritxell Piñol

Representant de l’AFA:

 • Kerry Kurtzman

Representant de l’Ajuntament:

 • Mariona Boixadé

Equip Directiu  

 • Cap d’estudis: Montserrat Julià                  
 • Secretaria: Núria Saltor
 • Director: Alfons Espinosa

 

 • 3. CALENDARI ESCOLAR 

  Pots baixar-te una versió per imprimir del calendari fent clic aquí

D’acord amb la normativa de la Generalitat, les classes comencen el dia 12 de setembre de 2018 i acaben el dia 21 de juny de 2019

 • Vacances de Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos
 • Vacances de Setmana Santa: del 15 al 22 d’abril ambdós inclosos

Seran dies de festa, a més dels festius generals, els següents dies de lliure disposició acordats en Consell Escolar:

 • divendres 2 de novembre de 2018
 • divendres 7 de desembre de 2018
 • dilluns 4 de març de 2019

Els dies de Festa Local que determina l’Ajuntament de Barcelona: la Mercè el 24 de setembre i el dilluns 10 de juny, segona Pasqua

– HORARI ESCOLAR

INFANTIL (P3, P4, P5) i PRIMÀRIA (1r a 6è)

L’horari de les classes és:

de dos quarts de 9 a una del matí (8.30 a 13) i

de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda (15 a 16.30)

Els alumnes d’Infantil poden entrar de 8:30 a 9 del matí

El dia 22 de desembre i del 11 al 21 de juny seran de jornada continuada amb horari de 8:30 a 12:30 del matí.

– ASSISTÈNCIA

L’assistència a l’escola és obligatòria, per tant quan un alumne falta els pares n’han de justificar l’absència a la mestra.

Recordem que els nens i nenes no poden sortir de l’escola sols sense l’autorització escrita dels pares o tutors.

En cas d’absència llarga cal que els pares signin un document indicant els dies que l’alumne no assistirà a classe i el motiu. Si l’absència és de més de dos mesos es pot perdre la plaça escolar.

– PUNTUALITAT

S’ha d’arribar a l’escola amb puntualitat per respecte als companys. Per això, no es permetrà l’entrada a l’aula quan una classe ja hagi començat.

ELS ALUMNES S’HAN DE RECOLLIR

A LA  una DEL MIGDIA I A LES 4.30 DE LA TARDA  

PUNTUALMENT

Si no es venen a recollir als alumnes a l’hora, es seguirà el procediment establert a les Instruccions de la Generalitat.

No es pot recollir un altra alumne sense l’autorització escrita dels seus pares.

– SORTIDES

Les sortides i colònies formen part de la formació dels alumnes i són importants en el desenvolupament de les classes.

Cada cicle prepara les sortides adequades als temes que es treballen durant el curs i que formen part del currículum obligatori.  Es procura també participar en les diverses activitats que s’organitzen al barri i que són adequades al treball que es realitza a les aules.

Per assistir-hi, els alumnes han de tenir signada l’autorització de la família.

 

 • 4. ENTREVISTES, VISITES, REUNIONS

– ENTREVISTES AMB MESTRES

Cada mestre té un horari per a poder fer entrevistes amb els pares i mares.

Els primers dies de curs us els faran saber.

En cas de necessitat fora dels horaris establerts es pot acordar una altra hora.

– REUNIONS DE CLASSE

És una reunió general dels pares de cada classe amb la seva tutora o tutor i les mestres del cicle, per informar de l’organització, les normes i el treball de cada curs.

Aquest curs, també es proposa una data per fer una reunió de tancament de curs.

Les dates exactes es faran saber els primers dies de curs i es publicaran amb antelació al CALENDARI del WEB de l’escola on també podeu consultar altres activitats i sortides que es fan durant el curs.

– ENTREVISTES AMB DIRECCIÓ

L’horari de Direcció per a qualsevol consulta serà:

Matins: dilluns i dimecres de 9:30 a 10:30

Tardes: dimarts de 3 a 4

I hores convingudes.

-INFORMES D’AVALUACIÓ

Durant el curs escolar es lliuren als pares informes escrits en els que les mestres informen tant dels aspectes d’aprenentatge com del comportament de l’alumne i de la seva relació amb els companys i mestres.

 • INFANTIL: dos informes: un a finals de gener i l’altre a final de curs
 • PRIMÀRIA: tres informes: un al final de cada avaluació

 Es publicaran unes dates i horaris cada trimestre per lliurar els informes personalment a les famílies.

 

 • 5. NORMES DE CONVIVÈNCIA

El funcionament de l’escola es basa en el respecte mutu entre totes les persones que la formen: alumnes, famílies, mestres, personal no docent i tothom qui hi intervé. També en tenir cura i fer bon ús dels materials i dels espais dels que es disposa.

Per aconseguir una bona convivència cal exigir el compliment d’unes normes que amb els alumnes es treballen a les aules.

 

 • 6.PAGAMENTS

– Quota de  material escolar

Els materials que els alumnes fan servir: llapis, fulls, colors, pintures, tisores, cartolines…, no són gratuïts, ni estan subvencionats, ni hi ha ajudes.  Els pares o tutors han de pagar, per tant, aquests materials.

Per tot el curs tots els alumnes han de pagar 50 € en concepte de material escolar.

– Quota de llibres i material imprès

Tampoc hi ha gratuïtat en els llibres de text, quaderns, fitxes… i altre material imprès.

Amb aquests diners també es paguen el material didàctic i les fotocòpies que els mestres preparem per a fer els treballs a classe i els llibres i quadernets que s’utilitzen.

Aquesta quantitat és de 40 €

Els alumnes de cinquè han de comprar la flauta per les classes de música que val 6 €.

– Quota de piscina

Els alumnes de 1r i 2n de Primària aniran a la piscina un cop a la setmana a partir d’octubre.

El preu de la piscina és de 39€ per a tot el curs, ja que està subvencionada en una bona part per l’Ajuntament.

– Quota de sortides

El preu global de totes les sortides per aquest curs serà de 25€ per tots els alumnes

– Quota de l’AMPA

La quota de soci de l’AMPA són 10 € al curs. Inclou les activitats que organitza l’AMPA: festes, activitats per a les famílies, xerrades….

No inclou les activitats extraescolars, tot i que la majoria són subvecionades.

 

RESUM PAGAMENTS  2018-2019
PETITS P3, P4 i P5 125 Euros
MITJANS 1r i 2n 164 Euros
3r 125 Euros
GRANS 5è (amb flauta) 131 Euros
4t i 6è 125 Euros

Aquests preus NO inclouen les colònies dels cursos que en fan.

 

PAGAMENTS A LA CAIXA

Compte número: ES 87 2100-0867-02-0200227389

S’ha de fer al Caixer automàtic: Caixa oberta a qualsevol oficina de “La Caixa” o per internet a la “línia oberta” i portar el resguard a l’escola. És molt important que en el concepte hi surti el nom de l’alumne i el curs.

Si es fa l’ingrés a la “finestreta” la Caixa cobra comissió.

El termini màxim de pagament és el mes de gener.

Es pot fer de manera fraccionada i sempre que hi hagi dificultats podeu consultar la direcció.

Us recordem que:

 • A l’escola tenen tot el que necessiten, per tant no han de portar de casa ni material, ni joguines, ni pilotes, consoles, mp3, mòbils…
 • Només han de portar cada dia una motxilla amb la carmanyola de l’esmorzar, l’agenda, els deures, el llibre de lectura, el que necessiten per estudiar, …  

– Ajudes (Beques)

L’escola informarà a la cartellera si el Consorci d’Educació de Barcelona ha concedit l’ajut de menjador als alumnes que el van demanar.

 

 • 7. MENJADOR

El preu del menjador per aquest curs és de 6,10 € per infant i dia.

Els pagaments es faran els dimecres i dijous de 8:30 a 9:15.

Els menús del mes estan exposats a la cartellera de l’escola i a la web

Els alumnes de P3  si els pares ho volen, fan la migdiada. En aquest cas han de portar la roba necessària.

Les monitores fan informes per a les famílies dels alumnes que es queden regularment al menjador. A P3 donen una petita informació diària.

Cada infant porta un tovalló de roba.

Els alumnes que no tinguin un comportament adequat, no podran fer ús del servei de menjador.

Es farà una reunió informativa durant la primera quinzena d’octubre.

Es serviran tres tipus de menús: menú amb carn, menú vegetarià i menú halal.

Les famílies que s’incorporen a l’escola trien un dels menús que es manté durant tota l’escolaritat de l’alumne, tret que la família demani un canvi explícitament.

Els menús compten amb productes ecològics:llegums, fruita…

 

 • 8.ALIMENTACIÓ I SALUT

– Esmorzars:

Els nens i nenes han d’esmorzar bé abans de venir a l’escola.

Per menjar a l’hora del pati han de portar dins d’una carmanyola, alguna cosa lleugera que els ajudi a arribar a l’hora de dinar i que sigui el més natural possible: un petit entrepà, fruita, galetes… No han de portar ni iogurts, ni pastissets, ni sucs de fruita, ni cap altra mena de beguda.

L’escola vol ser sostenible, per això demanem que no feu servir paper d’alumini per embolicar els esmorzars.

No es poden portar ni xiclets ni llaminadures.

– Salut:

Durant el curs escolar, el servei de salut de l’Ajuntament porta a terme els controls de vacunes i de salut que són preceptius.

– Medicaments:

Les mestres no poden donar medicaments als alumnes. Només es pot donar quan no hi ha cap altra solució i amb la recepta mèdica i autorització signada pels pares a direcció.

 

9. AMPA (Associació de mares i pares)

Promou la intervenció dels pares dels alumnes en el control i la gestió del Centre a través de la participació de tothom

Coopera en les activitats educatives del Centre

Programa i realitza activitats pròpies per a totes les famílies

Fa de nexe entre el centre i el seu entorn

Realitza activitats culturals i de formació de pares

Per ser soci de l’AMPA cal pagar una quota anual que aquest curs és de 10 Euros

 

10.ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

L’Associació de Pares i Mares (AMPA) organitza moltes activitats extraescolars en horari de migdia i de 4.30 a 5.30. A principi de curs, es dóna tota la informació i els períodes de matrícula.

Moltes de les activitats són becades.

Aquest curs també ofereix un servei d’acollida de 8:00 a 8:30 del matí.

 


Pots baixar-te una versió per imprimir d’aquest document fent clic aquí